Main Menu
User Menu

Vozatajská kolona jezdectva č. 246 [1939-1939]

Cavalry Supply Column no. 246

Kolumna taborowa kawaleryjska nr 246

     
Název:
Name:
Vozatajská kolona jezdectva č. 246
Originální název:
Original Name:
Kolumna taborowa kawaleryjska nr 246
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
14.08.1939-DD.09.1939 Volyňská jezdecká brigáda 3)
Dislokace:
Deployed:
14.08.1939-DD.08.1939 Dubno (Дубно)/? /
DD.08.1939-18(?).08.1939 Dubno (Дубно)-Lvov (Львів) / -???-???-Radomsko/přesun po železnici / 4)
18(?).08.1939-25.08.1939 Radomsko-???-???/přesun /
25.08.1939 ???-les jihovýchodně Wola Wiewiecka/přesun / 5)
25.08.1939-30.08.1939 les jihovýchodně Wola Wiewiecka/? / 5)
30.08.1939-31.08.1939 Wola Wiewiecka-lesy prostor Mokra/Miedzno/přesun /
31.08.1939-01.09.1939 lesy prostor Mokra/Miedzno/? /
01.09.1939-DD.09.1939 lesy prostor Mokra/Miedzno-???-???-???/přesun / 6)

Velitel:
Commander:
14.08.1939-DD.09.1939 Bielawski, Wacław (podporucznik rezerwy artylerii) 7)
Výzbroj:
Armament:
Vozatajská kolona jezdectva dvouspřežná typ II 8)
Poznámka:
Note:
1) Kolona v mírové sestavě brigády neexistovala. Byla nově vystavena 2. oddílem jízdního dělostřelectva v průběhu utajené poplachové mobilizace.
2) Činnost ani datum zániku kolony nejsou ve zdrojích uvedeny.
3) Kolona byla podřízená prostřednictvím velitele pochodové skupiny transportnímu důstojníkovi brigády, kterým byl podle Bielského setník jezdectva ve výslužbě Leopold Baranowski (03.12.1890-DD.MM.19RR). Podle Głowackého to snad v pozdějším období byl setník jezdectva v.v. Ryszard Maria Krystian Bazylewski (06.06.1885-DD.MM.1940), ale internetový zdroj jej uvádí jako velitele 241. intendančního parku. Je možné, že zastoupil už nepřítomného setníka Baranowského.
nekropole.info
4) Polské zdroje uvádějí dvě trasy přesunu jednotek Wolyňské jezdecké brigády do nástupního prostoru: 1. trasa Lvov-Krakov-Częstochowa-Radomsko. 2. trasa Lvov-Sandoměř-Skarżysko-Kielce-Częstochowa-Radomsko. Trasa přesunu kolony není ve zdrojích uvedena. Železniční převozy jednotek brigády do nástupního prostoru se uskutečnily ve dnech 17.-18.08.1939.
5) Jednalo se o proviantní a zavazadlový trén.
6) Porwit uvádí, že brigáda včetně vozatajstva ustoupila 09.09.1939 k jižnímu okraji Kampinoského pralesa. Podle Bielského se v noci z 09. na 10.10.1939 nacházela v Kampinoském pralese a v noci z 10. na 11.09.1939 přešla mostem u Kazuně na pravý břeh Visly. Po tomto období už vozatajské kolony nejsou v sestavě brigády uvedeny (Głowacki).
7) (10.06.1905-DD.MM.RRRR). V internetovém zdroji je uveden jako velitel kolony č. 246. Zarzycki jej uvádí jako velitele muniční kolony 2. oddílu jízdního dělostřelectva. Dne 01.09.1939 byl při bombardování zraněn. S oddílem však bojoval až do jeho zániku. Po rozpuštění zbytku oddílu (23.09.1939) ustupoval s jízdní jednotkou a po její kapitulaci (27.09.1939) pravděpodobně unikl zajetí. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
8) Dne 01.09.1939 vozatajstvo ztratilo cca 40 vozů – pravděpodobně v důsledku leteckého bombardování.
Zdroje:
Sources:

pl.wikipedia.org
Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków” 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991, str. 51, 54, 104, 211, 347
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966, str. 199-200
Meldunek sytuacyjny dowódcy Wołyńskiej BK do dowódcy Armii „Łódź” in: Wojna Obronna Polski 1939, Wybór źródeł, WIH, MON, Warszawa 1968, str. 428
Ogólny rozkaz operacyjny dowódcy Wołyńskiej BK in: Wojna Obronna Polski 1939, Wybór źródeł, WIH, MON, Warszawa 1968 str. 353
Porwit, Marian: Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku, Część II, Czytelnik, Warszawa 1973, str. 295
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń”, Warszawa 2007, str. 63, 81, 83

URL : https://www.valka.cz/Vozatajska-kolona-jezdectva-c-246-1939-1939-t218671#612433Verze : 0
MOD