Main Menu
User Menu

>> Deflektor střel

Deflektor střel


První primitivní zařízení umožňující vyzbrojení letounu kulometem a tudíž vytvoření stíhacího letounu na počátku první světové války. Pomocí tohoto zařízení bylo možno vést palbu zbraní pevně instalovanou na letounu skrz okruh točící se vrtule.


Zařízení vzniklo ve Francii počátkem roku 1915. Šlo v podstatě o ocelové klíny namontované na vrtuli v místě výstřelné dráhy kulometu. Střely, které zasáhly vrtuli byly odraženy stranou. Aby se zmenšila četnost zásahů byly listy vrtule v tomto místě zúženy a pro větší efektivitu byly klíny opatřeny žlábky, odhazujícími kulky do stran. Toto zařízení mělo samozřejmě celou řadu nevýhod. Takto upravená vrtule měla o 8-10% menší účinnost, což se projevilo poklesem rychlosti letounu až o 15 km/h. Nárazy na vrtuli se přenášely hřídelí na motor, který tak velmi trpěl a snižovala se jeho životnost. Také dobrá desetina vypálených střel byla ztracena. Přesto se však jednalo o převratnou novinku, která zásadně změnila dosavadní průběh letecké války.


Později bylo toto zařízení nahrazeno synchronizátorem, přesto deflektory sloužily až do léta 1916.
URL : https://www.valka.cz/Deflektor-strel-t21858#83159Verze : 0
MOD