Goebbels, Joseph

     
Příjmení:
Surname:
Goebbels Goebbels
Jméno:
Given Name:
Paul Joseph Paul Joseph
Jméno v originále:
Original Name:
Paul Joseph Goebbels
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
- -
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
PhD PhD
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
29.10.1897 Rheydt /
29.10.1897 Rheydt /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
01.05.1945 Berlin /
01.05.1945 Berlin /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
vedoucí župy Berlín
říšský ministr propagandy
německý kancléř
Gauleiter of Berlin
Minister of Public Enlightenment and Propaganda
Chancellor of Germany
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
spáchal sebevraždu commited suicide
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Goebbels
URL : https://www.valka.cz/Goebbels-Joseph-t21837#532466 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Goebbels Goebbels
Jméno:
Given Name:
Paul Joseph Paul Joseph
Jméno v originále:
Original Name:
Paul Joseph Goebbels
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1921 Univerzita Heidelberg /
DD.MM.RRRR-DD.MM.1921 University of Heidelberg /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Goebbels
URL : https://www.valka.cz/Goebbels-Joseph-t21837#679720 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více