Main Menu
User Menu

649. smíšený letecký pluk [1942-1943]

649th Mixed Aviation Regiment

649. zmiešaný letecký pluk

649-й смешанный авиационный полк (649 сап)

     
Název:
Name:
649. smíšený letecký pluk
Originální název:
Original Name:
649-й смешанный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.06.1942
Předchůdce:
Predecessor:
649. frontový bombardovací letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
DD.03.1943
Nástupce:
Successor:
rozformovaný
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 53. armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
15.06.1942-DD.MM.RRRR Berson, Judeľ Abramovič (Kapitan / Kапитан)
DD.11.1942-DD.11.1942 Klimenko, ? (Major / Mайор)
DD.11.1942-DD.MM.RRRR Berson, Judeľ Abramovič (Kapitan / Kапитан)
DD.MM.RRRR-DD.03.1943 Berson, Judeľ Abramovič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 15.06.1942 do 14.03.1943
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://allaces.ru/sssr/struct/p/sap649.php
URL : https://www.valka.cz/649-smiseny-letecky-pluk-1942-1943-t218365#611852Verze : 0
MOD
Ohľadom veliteľov tohto pluku je viacero zaujímavých zistení. Na nižšie uvedenom návrhu na udelenie vyznamenania z novembra 1942 je podpísaný ako veliteľ pluku major Klimenko, no na hlásení strát z 08.09.1942 je major Klimenko uvedený ešte ako náčelník štábu jednotky a ako dočasne poverený velením je podpísaný kapitán Syrov. Rovnako je to uvedené aj na ďalšom hlásení strát z 27.08.1942. 2) Na mesiac skoršom hlásení strát (29.07.1942) je však ako veliteľ jednotky podpísaný kapitán Berson. 3)

K nejasnostiam prispieva aj ďalší návrh na vyznamenanie, tentokrát na spomínaného kapitána Syrova, ktorý dňa 19.06.1942, teda už po preformovaní 649. BBAP (predchodcu 649. SAP) podpísal veliteľ 649. BBAP kapitan J.A. Berson.

Z uvedeného vyplýva, že 649. BBAP velil do jeho preformovania, resp. krátko po ňom (29.07.1942), kapitan Berson. Následne bol velením dočasne poverený kapitan Syrov, ktorý mu preukázateľne velil 27.08.1942, resp. 08.09.1942 a v novembri 1942 už bol veliteľom major Klimenko. Následne v novembri mal velenie prevziať kapitan Berson, ktorý mal dovtedy veliť 816. diaľkovému bombardovaciemu leteckému pluku1). Čo však je v rozpore s tým, že Berson bol preukázateľne ešte 19.06.1942 veliteľom 649. BBAP.


1)parnasse.ru
pamyat-naroda.ru
pamyat-naroda.ru
2)pamyat-naroda.ru
3)pamyat-naroda.ru

649. smíšený letecký pluk  [1942-1943] - hlásenie strát z 08.09.1942

hlásenie strát z 08.09.1942
649. smíšený letecký pluk  [1942-1943] - hlásenie strát z 27.08.1942

hlásenie strát z 27.08.1942
URL : https://www.valka.cz/649-smiseny-letecky-pluk-1942-1943-t218365#611856Verze : 8
MOD