Main Menu
User Menu
Reklama

Daun, Leopold Joseph Maria

     
Příjmení:
Surname:
von Daun
Jméno:
Given Name:
Leopold Joseph Maria
Jméno v originále:
Original Name:
Leopold Joseph Maria von Daun
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
polní maršál, tajný rada
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
hrabě, kníže, markýz
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.09.1705 Vídeň /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
05.02.1766 Vídeň /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- prezident dvorní válečné rady
- ředitel vojenské akademie
- velící generál v Rakousku
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- Daun porazil pruského krále Fridricha II. v bitvě u Kolína
- jako první obdržel velkokříž vojenského řádu Marie Terezie.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
en.wikipedia.org
Antonio Schmidt-Brentano: Kaiserliche und k. k. Generale (1618-1815), Österreichisches Staatsarchiv, 2006
URL : https://www.valka.cz/Daun-Leopold-Joseph-Maria-t21816#408852Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
von Daun
Jméno:
Given Name:
Leopold Joseph Maria
Jméno v originále:
Original Name:
Leopold Joseph Maria von Daun
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1731 plukovník
DD.MM.1745 polní zbrojmistr
DD.MM.1754 polní maršál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1753

Řád zlatého rouna
Order of Golden Fleece
Orden vom Goldenen Vlies
-

DD.MM.RRRR

Řád Marie Terezie velkokříž
Order of Maria Theresia Grandcross
Maria Theresia Orden Großkreuz
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
en.wikipedia.org
Antonio Schmidt-Brentano: Kaiserliche und k. k. Generale (1618-1815), Österreichisches Staatsarchiv, 2006
URL : https://www.valka.cz/Daun-Leopold-Joseph-Maria-t21816#650452Verze : 0
MOD
Do cisárskej armády vstúpil v 13 rokoch (1718) a už roku 1731 bol plukovníkom otcovho pešieho pluku. Po ťažení proti Turkom roku 1739 bol menovaný poľným podmaršalom. V roku 1741 postavil vlastný peší pluk, ktorý niesol jeho meno. V roku 1751 bol menovaný riaditeľom Vojenskej akadémie vo Viedenskom Novom Meste a veliacim generálom Viedne. V roku 1753 sa stal nositeľom Rádu zlatého rúna. Roku 1754 bol povýšený na poľného maršala, 1756 menovaný predsedom súdneho kolégia dvorskej vojenskej rady. V rokoch 1758 - 1759 mal zásluhu na oslobodení Olomouca z pruského obkľúčenia. Neskôr bol menovaný štátnym ministrom a prezidentom dvorskej vojenskej rady.


Kol.: Pod císařským praporem. Praha : Elka Press, 2003, s. 178.
URL : https://www.valka.cz/Daun-Leopold-Joseph-Maria-t21816#290676Verze : 0