Main Menu
User Menu

Tanková instrukční brigáda 9 [1959- ]

Tank Instruction Brigade 9

Panzerlehrbrigade 9

     
Název:
Name:
Tanková instrukční brigáda 9
Originální název:
Original Name:
Panzerlehrbrigade 9
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.02.1959
Předchůdce:
Predecessor:
Tanková instrukční bojová skupina
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. tanková divize
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Munster, ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Spannuth, Ullrich ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Myslivecký prapor 91

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.deutschesheer.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Panzerlehrbrigade_9
URL : https://www.valka.cz/Tankova-instrukcni-brigada-9-1959-t217767#610810Verze : 0
MOD
.
URL : https://www.valka.cz/Tankova-instrukcni-brigada-9-1959-t217767#610813Verze : 0
MOD
Norsko, 24. 10. 2018
Brigádní generál Ullrich Spannuth překonává během cvičení Trident Juncture 2018 norskou řeku Rena na německém obojživelném převozním prostředku M3.


www.flickr.com
Tanková instrukční brigáda 9 [1959- ] - Photo: SGM Marco Dorow, German Army

Photo: SGM Marco Dorow, German Army
URL : https://www.valka.cz/Tankova-instrukcni-brigada-9-1959-t217767#610811Verze : 1
MOD