Main Menu
User Menu

Draví ptáci nad frontou - Elliott White Springs

War Birds: Diary of an Unknown Aviator

     
Název knihy:
Name of the book:
Draví ptáci nad frontou
Autor:
Author:
Elliot White Springs
Místo vydaní:
Published in:
Praha
Nakladatelství:
Publisher:
Toužimský & Moravec
Rok vydání:
Year of Publication:
2008
Počet stran :
Pages:
159
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-7264-093-5
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Kniha nemá obsah; jedná se o datovaný deník.
Anotace:
Anotation:
Knihu vydal Elliot White Springs, stíhací eso 1. sv. války. Upravil do knižní podoby deník svého padlého přítele, jímž byl John McGavock Grider. Grider se Springsem si prý oba vedli deníky a údajně si navzájem slíbili, že ten kdo přežije, zajistí, aby příběh toho druhého neupadl v zapomnění. Springs však musel podle všeho deník také doplnit, protože Griderův deník končí zápisem ze dne 27. 8. 1918, avšak Grider padl již 18. června. Springs původně deník vydal vlastním nákladem v počtu 210 kusů, které byly určeny pro 210 Američanů (nebo jejich pozůstalé), kteří za 1. sv. války sloužili v britském letectvu. Později kniha vycházela na pokračování v magazínu Liberty a nakonec byla vydána ještě mnohokrát - celkem se prodalo přes 1,5 milionu výtisků. Griderova sestra Springse po úspěchu knihy žalovala za zneužití deníku jejího bratra k vlastnímu obohacení a ten jí musel vyplatit 12 500 dolarů odškodného. Původně byla kniha vydávána bez udání autora, později pod Springsovým jménem a objevují se i vydání se jménem Johna Gridera.
Recenze:
Review:
Jedná se o syrový válečný deník. Jeho největším kladem je fakt, že autor si nic nepředstírá, naopak zcela otevřeně píše o svém strachu. V tomto se velice podobá legendárnímu Velkému cirkusu Pierra Clostermanna. Jde navíc o zajímavý vhled do doby z počátku 20. století. Ukazuje se, že zájmy mladých mužů (totiž ženy a alkohol) jsou stále stejné, bez ohledu na to, jak upjatá byla tehdy doba (nebo spíše za jak upjatou ji my dnes považujeme). České vydání trpí poněkud nepřesným překladem. Například větu v originálu "Mannock led a show yesterday and gave us all heart failure." přeložil Jiří Hornát jako: "Mannock nás včera vedl do akce a asi jsme ho zklamali." Osobně bych to viděl spíše na: "Mannock nás včera vedl do akce a málem nám všem přivodil infarkt." Občas se také vyskytnou neobratné překlady odborných leteckých či vojenských termínů (např. proužek vyznamenání namísto stužka). Také události, které je možno historicky ověřit, jsou často chybně datovány (ale to je problém originálu, nikoliv překladu). Například Mannockova smrt je datována o šest dní dříve! Celkově jde ale o poutavé čtení muže, jenž byl zcela nepochybně obdařen velkým vypravěčským talentem.
URL : https://www.valka.cz/Dravi-ptaci-nad-frontou-Elliott-White-Springs-t217630#610416Verze : 2
MOD