Main Menu
User Menu

197. stíhací letecký pluk [1943-1946]

197th Fighter Aviation Regiment

197. stíhací letecký pluk - 2. formovanie

197-й истребительный авиационный полк (197 иап) - II. формирование

     
Název:
Name:
197. stíhací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
197-й истребительный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
20.03.1943
Předchůdce:
Predecessor:
197. zmiešaný letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
08.06.1946
Nástupce:
Successor:
rozformovaný
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
11.03.1943-DD.MM.RRRR 260. zmiešaná letecká divízia
DD.03.1944-DD.MM.RRRR 324. stíhacia letecká divízia
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
05.03.1943-17.11.1943 Chodakovskij, Fjodor Sidorovič (Major / Mайор)
18.11.1943-02.02.1944 Mironenko, Vladimir Sergejevič (Major / Mайор)
04.02.1944-15.03.1944 Gres, Vasilij Timofejevič (Major / Mайор)
15.03.1944-26.05.1944 Petrov, Nikolaj Nikolajevič (Podpolkovnik / Подполковник)
26.05.1944-29.03.1945 Rovnin, Andrej Nikanorovič (Major / Mайор)
30.03.1945-DD.04.1945 Gaľčenko, V.A. (Podpolkovnik / Подполковник)
DD.04.1945-08.06.1946 Litvinenko, Trofim Afanasjevič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 11.03.1943 do 14.11.1944
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
Anochin, V.A., Bykov, M.J.: Vse istrebiteľnyje aviapolki Stalina. Pervaja polnaja encyklopedia. Jauza-Press, 2014 (Анохин, В. А.; Быков, М. Ю.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия. Яуза-пресс, 2014, ISBN 978-5-9955-0707-9)
http://allaces.ru/sssr/struct/p/iap197.php
URL : https://www.valka.cz/197-stihaci-letecky-pluk-1943-1946-t217550#610280Verze : 0
MOD