Main Menu
User Menu

Vozatajská kolona jezdectva č. 149 [1939-1939]

Cavalry Supply Column no. 149

Kolumna taborowa kawaleryjska nr 149

     
Název:
Name:
Vozatajská kolona jezdectva č. 149
Originální název:
Original Name:
Kolumna taborowa kawaleryjska nr 149
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1)
Datum zániku:
Disbanded:
13(?).09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-13.09.1939 Podleská jezdecká brigáda 3)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD.08.1939 okolí Ostrołęka/? /
DD.08.1939-DD.08.1939 prostor Ostrołęka-???-prostor Jedwabne/přesun /
DD.08.1939-01.09.1939 prostor jižně Jedwabne/? /
01.09.1939 prostor jižně Jedwabne-Siemień-???/přesun / 4)
01.09.1939-07.09.1939 ???-???-???-prostor Szumowo/přesun /
07.09.1939-09.09.1939 prostor Szumowo/? / 5)
09.09.1939-10.09.1939 prostor Szumowo-???-???-prostor Przeździecko/přesun / 6)
10.09.1939-13(?).09.1939 prostor Przeździecko-???-???/přesun / 6)

Velitel:
Commander:
24.08.1939-DD.09.1939 NN 7)
Výzbroj:
Armament:
Vozatajská kolona jezdectva dvouspřežná typ II 8)
Poznámka:
Note:
1) Kolona v mírové sestavě brigády neexistovala. Byla nově vystavena 5 hulánským plukem v průběhu utajené poplachové mobilizace.
2) O činnosti a zániku kolony nejsou ve zdrojích uvedeny žádné informace. Na rozkaz velitele Jezdecké operační skupiny Podhorski byly zbytky brigádních vozatajských kolon Suvalské a Podleské jezdecké brigády zlikvidovány z důvodu zpomalování přesunů brigád.
3) Kolona byla podřízená prostřednictvím velitele pochodové skupiny transportnímu důstojníkovi brigády, kterým byl setník ve výslužbě Wacław Działak (08.09.1888-DD.MM.19RR). Setník ve výsl. Wilhelm I Wilczyński (30.04.1891-DD.MM.19RR) byl velitelem skupiny proviantních kolon.
4) Část brigádních kolon byla přesunuta přes brod v obci Siemień na levý břeh řeky Narew nebo přisunuta k jejímu pravému břehu.
5) V prostoru Szumowo byly vozatajské kolony napadeny letectvem a utrpěly značné ztráty.
6) Část brigádního vozatajstva byla v lesích u Przeździecka zničena odřadem německé 20. pěší divize (mot.).
7) Velitel kolony není ve zdrojích uveden.
8) Kolona měla po mobilizaci 44 povozy.
Zdroje:
Sources:

https://www.valka.cz/topic/view/214154
www.dws.org.pl
Kmicic-Skrzyński, Ludwik: Relacje i opracowania, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.17/A/1, str. 1, 3, 5, 8, 69, 71, 72, 74, 89, 92

URL : https://www.valka.cz/Vozatajska-kolona-jezdectva-c-149-1939-1939-t217527#610202Verze : 0
MOD