Main Menu
User Menu
Reklama

Albrecht II.

Albrecht II. Habsburský* 10. 08. 1397, Viedeň
+ 27. 10. 1439
- král římský, král český a uherský, vévoda rakouský /1437 - 1439/
Narodil sa 10. augusta 1397 vo Viedni. Jeho rodičia boli rakúsky vojvoda Albrecht IV. Habsburský a Johana Žofia Wittelsbachová, dcéra dolnobavorskáho a holandského grófa Albrechta I. Albrecht veľmi skoro prišiel o svojich rodičov. V 13-ich rokoch už bol sirota. O rok neskôr ho vyhlásili za plnoletého a stal sa rakúskym vojvodom, stalo sa tak v roku 1411. V tom istom roku sa ho zasnúbili s dvojročnou dcérou Žigmunda Luxemburského Alžbetou. Oženil sa s ňou v roku 1422 vo Viedni. Tento sobáš mal spojiť Habsburgovcov a Luxemburgovcov a vytvoriť silnú dynastiu a veľké suštátie Čiech, Rakúska a Uhorska, ako protiváhu tureckej expanzie na Balkán. Za vojenskú pomoc svojmu svokrovi Žigmundovi proti husitom, obdržal v roku 1423 od Žigmunda Moravské markgrófstvo. Keď v roku 1437 zomrel Žigmund, na uhorský trón podľa dynastickej dohody nastúpil Albrecht. No musel sľúbiť uhorskej šľachte, že do krajinských úradov nebude dosadzovať cudzincov. Cirkvi musel sľúbiť, že zruší zdanenie jej majetkov. Až potom ho šľachta a cirkev začali podporovať.


Hneď po nástupe na trón odstavil od akejkoľvek moci vdovu po Žigmundovi, kráľovnú Barboru. V lete 1438 napadla osmanská armáda sultána Murada II. južne pohraničie Uhorska, s cieľom pripojiť zvyšky Srbska ( to bolo v tom čase pod protektorátom Uhorska) k Osmanskej ríši. Albrecht sa proti Osmanom nepostavil, v tom čase bol mimo Uhorska. 18. marca 1438 to totiž zvolili za nemeckého kráľa. A v lete 1438 bojoval s rakúskymi, nemeckými, uhorskými vojskami a vojskami českých katolíkov proti vojskám kališníckych Čechov a vojskám poľského kráľa Vladislavom III. Jagelovským. Český kališníci totiž ponúkli českú korunu poľskému kráľovičovi Kazimírovi Jagelovskému. Až po zásahu pápeža Eugena IV. sa obaja protivníci uzmierili, po tom čo sa Albrecht vzdal českej koruny.


V roku 1439 sa proti Srbsku opäť pohli osmanské vojská. Albrecht v máji 1439 zvolal do Budína krajinský snem. Na tomto sneme ho uhorská šľachta donútila prijať zákony, ktoré obmedzovali kráľovskú moc. Až potom mu uhorská šľachta sľúbila vojenskú pomoc. No šľachtické vojsko sa zbieralo len veľmi pomaly a po páde najvýznamnejšej srbskej pevnosti Smederevo sa jednoducho rozišlo. Albrechtovi zostalo len 6 000 vojakov. Albrecht vo vojenskom tábore vážne ochorel a 27. októbra 1439 na ceste do rodného Rakúska zomrel. Albrecht zanechal testament podľa ktorého sa jeho dedičom mal stať jeho ešte nenarodený syn (Ladislav Pohrobok). Nad mladým vladárom mali bdieť deviati tútori zvolení v Čechách, na Morave, v Rakúsku a v Uhorsku.
zdroj:
Kolektív autorov: Kniha Kráľov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Mladé letá, Bratislava 2003, ISBN 80-10-00324-7
URL : https://www.valka.cz/Albrecht-II-t21749#182123Verze : 0
Po smrti Zikmunda I. Lucemburského se představitelé českých politicko-konfesijních seskupení nedokázali dohodnout na osobě nového krále. Zástupci katolíků a umírněných husitů se, ve shodě se Zikmundovou vůlí, vyslovili pro jeho zetě, rakouského vévodu Albrechta Habsburského (16. 8. 1397 – 27. 10. 1439). Tomu se brzy podařilo dosáhnout korunovace v Praze a zlomit odpor radikálnějších husitů, favorizujících polského prince Kazimíra. Albrecht, byť se mu říkalo „Kladivo na kacíře,“ dodržoval kompaktáta a získal si dobré jméno rytířským vystupováním v turnajích. Jeho smrt přišla nečekaně. Při návratu z vojenského tažení proti osmanským Turkům onemocněl úplavicí, jíž podlehl.
Zdroj: Panovníci Českých zemí, Nakladatelství Fragment
URL : https://www.valka.cz/Albrecht-II-t21749#87032Verze : 0
.
Albrecht II. - Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.

Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.
URL : https://www.valka.cz/Albrecht-II-t21749#427265Verze : 0