Main Menu
User Menu

Horský protitankový oddíl 44 [1938-1940]

44th Mountain Anti-Tank Battalion

Gebirgs-Panzerabwehr-Abteilung 44

     
Název:
Name:
Horský protitankový oddíl 44
Originální název:
Original Name:
Gebirgs-Panzerabwehr-Abteilung 44
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.11.1938
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
21.03.1940
Nástupce:
Successor:
Horský oddíl stíhačů tanků 44
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.11.1938-21.03.1940 1. horská divize
Dislokace:
Deployed:
10.11.1938-DD.MM.RRRR Mnichov, ? /

Velitel:
Commander:
01.09.1939-21.03.1940 Lang, Rudolf (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.lexikon-der-wehrmacht.de
www.ordersofbattle.com
URL : https://www.valka.cz/Horsky-protitankovy-oddil-44-1938-1940-t217472#610077Verze : 0
MOD