Main Menu
User Menu
Reklama

Bořivoj II.

Borivoj II / Bořivoj II.

     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Bořivoj II.
Jméno v originále:
Original Name:
Bořivoj II.
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
kníže
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
02.02.1124
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
český kníže
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%99ivoj_II.
URL : https://www.valka.cz/Borivoj-II-t21731#82889Verze : 0
MOD
Bořivoj II.


český kníže v letech 1100-1107 a 1117-1120


Narozen někdy okolo roku 1064,zemřel 2.února 1124


Otec král Vratislav II., matka Svatava Polská, bratři Břetislav II. ,Soběslav I. ,Vladislav I.


V roce 1081 táhl z císařem Jindřichem IV. Do Itálie a o dva roky později se podílel na dobití Říma.Do Čech se vrátil v červnu 1084.


Na pražský stolec roku 1100 Bořivoje dosadil jeho starší bratr Břetislav II. ,čímž porušil stařešinský řád a odstartoval tak rozbroje mezi Přemyslovci.
Bořivoj se 18. října 1100 oženil s Helbirgou Babenberskou ,dcerou rakouského markraběte Leopolda II.


K vyhrocení poměrů došlo hned v roce1101, kdy Oldřich Brněnský,syn Konráda I. Brněnského a nejstarší člen rodu ,vojensky vtáhl do Čech, podporován císařem Jindřichem V.


Císař ale svou podporu podmínil Oldřichovým uznáním v Praze, což se nestalo a tak tažení skončilo u Malína. V zájmu uklidnění situace nakonec Bořivoj vrátil Oldřichovi brněnský úděl a jeho bratru Litoldovi Znojemsko.


Bořivoj II. S v roce 1103 zapojil do bojů o Polský trůn a roku 1105 podporoval císaře Jindřicha V. v Bavorsku.Téhož roku se kníže Svatopluk neúspěšně pokusil sesadit Bořivoje z trůnu. Další pokus provedl v roce 1107 a Bořivoj II. Musel uprchnout do Polska a Svatopluk obsadil trůn. Po jeho zavraždění v roce1109 se Bořivoj II. Pokusil roku 1110 znovu obsadit trůn ,ale byl na šest let uvězněn. Teprve v roce 1117 mu jeho bratr Vladislav I. postoupil vládu, ale v bojích s Turky se Bořivoji II. nevedlo a o tři roky později v roce 1120 musel vrátit trůn zpět Vladislavovi. Odešel do vyhnanství do Uher kde roku 1124 umírá. Jeho tělo je převezeno a pohřbeno v chrámu sv. Víta na Pražském hradě.


Bořivoj II.byl znám jako mírný ,laskavý a důvěřivý. S manželkou měl syny Jaromíra,Spytihněva,Leopolda,Albrechta a Rocheta ,kteří ale zastávali jen podřízené úlohy. Jeho rod brzy vymřel.Použité zdroje: encyklopedie.seznam.cz
encyklopedie.seznam.cz
http://www.panovnici.cz/borivoj-II
URL : https://www.valka.cz/Borivoj-II-t21731#188386Verze : 0