Main Menu
User Menu

Dílna pro opravy prostředků radiotechnického zabezpečení a elektrických zdrojů [1993-1993]

Repair Workshop Devices of Electronic Support and Electric Source of 7th Army Repair Signals and Electronic Support

     
Název:
Name:
Dílna pro opravy prostředků radiotechnického zabezpečení a elektrických zdrojů
Originální název:
Original Name:
Dílna pro opravy prostředků radiotechnického zabezpečení a elektrických zdrojů
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1993
Předchůdce:
Predecessor:
Dílna pro opravy prostředků radiotechnického zabezpečení a elektrických zdrojů
Datum zániku:
Disbanded:
01.06.1993
Nástupce:
Successor:
Dílna pro opravy prostředků radiotechnického zabezpečení - pobočka Stará Boleslav
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1993-01.06.1993 Opravna spojovací a radiotechnického zabezečení opravna
Dislokace:
Deployed:
01.01.1993-01.06.1993 Stará Boleslav, kasárny

Velitel:
Commander:
01.01.1993-01.06.1993 Kouba, Rudolf (major)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.01.1993-01.06.1993 VÚ 7509 Stará Boleslav
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha
www.valka.cz
"Bez nichby nevzůétli" - Svět křídel Cheb 2008
URL : https://www.valka.cz/Dilna-pro-opravy-prostredku-radiotechnickeho-zabezpeceni-a-elektrickych-zdroju-1993-1993-t217317#609760Verze : 4