Main Menu
User Menu

Opravna spojovací a radiotechnického zabezečení [1993-1993]

Repair Signals and Electronic Support of the 17th Signals Brigade

     
Název:
Name:
Opravna spojovací a radiotechnického zabezečení
Originální název:
Original Name:
Spojovací a RTZ opravna 17. spojovací brigády
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1993
Předchůdce:
Predecessor:
Opravna spojovací a radiotechnického zabezečení 17. spojovací brigády
Datum zániku:
Disbanded:
01.06.1993
Nástupce:
Successor:
Pobočka 4. opravárenské základny techniky spojovací a radiotechnického zabezpečení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:

01.01.1993-01.06.1993 17. spojovací brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.01.1993-01.06.1993 Stará Boleslav, kasárny

Velitel:
Commander:
01.01.1993-01.06.1993 Samek, Karel Ing.(major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1993-01.06.1993 Dílna pro opravy kabelové techniky
01.01.1993-01.06.1993 Dílna pro opravy prostředků radiotechnického zabezpečení a elektrických zdrojů
01.01.1993-01.06.1993 Dílna pro opravy spojovací techniky
01.01.1993-01.06.1993 Vojskové měrové středisko

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
(RTZ=radiotechnického zabezečení)
VÚ 7509 Stará Boleslav
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
www.valka.cz
"Bez nich by nevzlétli" * Svět křídel Cheb 2008
URL : https://www.valka.cz/Opravna-spojovaci-a-radiotechnickeho-zabezeceni-1993-1993-t217305#609736Verze : 12
PROSÍM OPRAVIT NADPIS (BEZ číslovky a přídomku) na:
Opravna spojovací a radiotechnického zabezpečení [1993-1993]
a podnadpis na:
Repair Signals and Electronic Support of the 17th Signals Brigade

Poznámka: Původní 7. armádní spojovací a radiotechnického zabezpečení opravna v rámci reorganizačních a redislokačních změn na jaře r. 1990 (k 01.05.1990) zanikla jako samostatný útvar (VÚ 3895) a byla včleněna do složení 17. spojovací brigády jako její organická součást VÚ 7509 Stará Boleslav.

Zdroj: Výpis z Vojenské knížky a sdělení jejího náčelníka
URL : https://www.valka.cz/Opravna-spojovaci-a-radiotechnickeho-zabezeceni-1993-1993-t217305#610048Verze : 4