Main Menu
User Menu
Reklama

Břetislav I.

Bretislaus I / Břetislav I.

     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Břetislav I.
Jméno v originále:
Original Name:
Břetislav I.
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
kníže
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.01.1055 Chrudim
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
český kníže
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99etislav_I.
commons.wikimedia.org
URL : https://www.valka.cz/Bretislav-I-t21726#82879Verze : 0
MOD
Břetislav I.


Český kníže, pro své činy přezdívaný „český Achilles“
Narozen kolem roku 1002 jako nemanželský syn knížete Oldřicha a jeho družky a pozdější ženy Boženy. Umírá 10.1. 1055


Od roku 1019 dostává od otce do správy Moravu, která byla znovu připojena k českým zemím.
Jakožto nemanželský syn nemá mnoho šancí na sňatek s urozenou nevěstou a tak roku 1021 unesl z kláštera ve Schweinfurtu dceru bavorského vévody Jindřicha z rodu Babenberků, Jitku ze Svinibrodu.Ta se roku 1029 stává jeho ženou.
Po smrti Oldřichově je Břetislav spolu se svým strýcem Jaromírem jediným mužským potomkem rodu Přemyslovců a tak se na Jaromírův popud stává českým knížetem.
Krátce na to začal Břetislav rozšiřovat své území na úkor Polska. Roku 1038 obsadil Krakov a rok na to hrad Piastovců ve Hvězdně. Zde nad hrobem sv. Vojtěcha vyhlásil Břetislav nejstarší český zemský zákoník (Břetislavova statuta). V něm se snažil povznést křesťanské mravy. Odmítal mnohoženství, manželství mnělo být nerozlučné,neposlušné občany posílal do otroctví,zakazoval další zakládání krčem,odmítal trh a veškerou práci v neděli a svátek, mrtví museli být pohřbíváni pouze na hřbitovech. Poté odvezl ostatky sv. Vojtěcha do Čech.
Břetislavovo budování silného státu ale naráží na odpor římskoněmeckých panovníků a roku 1040 římský král a pozdější císař Jindřich III. napadá Čechy a je v bitvě u Brůdku na Šumavě Břetislavem poražen. Následující rok je ale jeho další tažení úspěšnější, obléhá Břetislava v Praze a tomu nezbívá než obnovit vazalskou přísahu. V dalších letech je už Jindřichovým cenným spojencem v tažení do Uher.


Co se domácí politiky týče, krom vydání již zmíněného zemského zákoníku, nechává v roce 1041 nově opevnit Pražský hrad a roku 1054 úspěšně řeší otázku následnictví vydáním Stařešinského zákona. Následníkem se má stát vždy nejstarší žijící mužský člen přemyslovského rodu. Morava byla rozdělena na části pod správou mladších členů rodu.


Břetislav I. umírá na hradě Chrudim 10.1.1055 během tažení do Uher. Je pochován v kostele sv.Víta na Pražském hradě a roku 1373 jsou jeho ostatky přeneseny do nově postaveného chrámu sv. Víta tamtéž.


S ženou Jitkou ( také řečenou Judita či Guta) měl pět synů, Spytihněva, Vratislava, Konráda, Jaromíra a Otu.Použité zdroje: http://www.panovnici.cz/bretislav-I
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99etislav_I.
encyklopedie.seznam.cz
URL : https://www.valka.cz/Bretislav-I-t21726#189970Verze : 0