Main Menu
User Menu

Václav III.

Wenceslaus III

     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Václav III.
Jméno v originále:
Original Name:
Václav III.
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.10.1289 Praha
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.08.1306 Olomouc
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
český král
polský král
uherský král
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
poslední český panovník z rodu Přemyslovců
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_III.

URL : https://www.valka.cz/Vaclav-III-t21720#82868Verze : 3
MOD
Narodil se 6. října 1289 jako druhorozený syn krále Václava II. a jeho první ženy Guty Habsburské. Prvorozený bratr Přemysl Otakar zemřel záhy po narození, a tak se Václav stal jediným dědicem českého a polského trůnu. Již ve svých dvanácti letech byl uznán částí uherské šlechty v čele s Matúšem Čákem za krále Uher jako Ladislav V. Proti tomu se postavil Karel I. Robert z Anjou, neapolský uchazeč o uherskou korunu, podporovaný papežem Bonifácem VIII. a císařem Albrechtem I. Habsburským. Jeho otec Václav II. mu přispěchal s vojskem na pomoc a odvezl Václava i s uherskými královskými insigniemi v roce 1304 do Čech. Potupný útěk z Uher způsobil, že mladý král, jinak velice vzdělaný, ovládající čtyři jazyky, propadl alkoholu a zanedbával státnické záležitosti. Ty za něho začal vyřizovat zkorumpovaný kancléř Pietro di Angelo.


Po otcově smrti v září 1305 Václav III. dokončil zahájená mírová jednání s císařem Albrechtem I. v Norimberku. Zřekl se Chebska, Plzeňska a Míšně v císařům prospěch a dále postoupil východní Pomořansko braniborským Askáncům. Když zhasla naděje na sňatek Václava III. s uherskou princeznou Alžbětou, přenechal uherský trůn bavorskému vévodovi Otovi III., který mu přislíbil již Václav II., a pojal za manželku Violu Těšínskou z rodu Piastovců, aby tak alespoň upevnil svůj nárok na polskou korunu. O tu však musel svést zápas s Vladislavem Lokýtkem, který se na jaře 1306 nečekaně zmocnil královského Wawelu. Krakov však zůstal věrný Václavovi a ten soustředil v létě 1306 v Olomouci vojsko k výpravě proti Lokýtkovi. Dříve než mohl válečné tažení do Polska zahájit, byl 4. srpna 1306 zavražděn v Olomouci neznámým vrahem. Dynastie Přemyslovců jím vymřela po meči.
Václav III. - Václav III. je vyobrazen se třemi korunami: českou, polskou a uherskou.

Václav III. je vyobrazen se třemi korunami: českou, polskou a uherskou.
URL : https://www.valka.cz/Vaclav-III-t21720#104057Verze : 2
Václav – Ladislav


Václav III., uhorský kráľ ako Ladislav (V.?)
Slovenskí historici Václava nazývajú len Ladislav, bez číselného označenia. Podľa nich v Uhorsku vládol ako Ladislav V. syn Albrechta II. Habsburského a Alžbety Luxemburskej, známy aj ako Ladislav Pohrobok.


Po smrti posledného Arpádovca na uhorskom tróne Ondreja III. sa časť uhorskej šľachty rozhodla ponúknuť kráľovskú korunu českému kráľovi Václavovi II. Ten však preniesol túto ponuku na svojho syna Václava III. stalo sa tak v lete 1301.


Po rokovaniach v Hodoníne sa uhorská delegácia aj s Václavom III. vrátila do Uhorska a 27. augusta 1301 v Stoličnom Belehrade (Szekesfehervár) Václava korunovali za uhorského kráľa. Václav prijal meno Ladislav. Na korunovácii sa zúčastnilo mnoho uhorských veľmožov a aj Matúš Čák. Práve on presadil aby uhorskú korunu ponúkli Přemyslovcom. Václav – Ladislav mu zato udelil Trenčiansku, Nitriansku a Komárňanskú stolicu. V tom čase malo Uhorsko už dvoch kráľov. Druhým bol Karol I. Robert z Anjou.


V septembri 1302 Karol Róbert zaútočil na Budín sídlo Václava – Ladislava. Bol však odrazený. Po tejto udalosti sa do sporu dvoch mladých kráľov zamiešal aj pápež Bonifác VIII. Ten potvrdil za právoplatného kráľa Karola Róberta. Proti Václavovi - Ladislavovi sa postavil aj Albrecht I. Habsburský. Václav II. sa rozhodol vojensky podporiť svojho syna a v lete 1304 vpadol do Uhorska. Otec a syn sa stretli v Budíne. Karol Róbert sa necítil dostatočne silný a preto sa všemožne vyhýbal ozbrojenému stretu. V polovici augusta 1304 vpadli na Moravu vojská Albrechta Habsburského. Obaja Václavovia boli nútení opustiť Uhorsko a čeliť Albrechtovým vojskám v českých krajinách. Do Uhorska sa už nevrátili. Odniesli si aj korunovačné klenoty.


V roku 1305 zomrel Václav II. a Václav III. sa razom stal kráľom poľským a českým. Pod tlakom okolností sa vzdal uhorského trónu a sústredil sa na upevnenie si pozície v Poľsku. Svoj nárok na uhorský trón, na veľké prekvapenie Karola Róberta, však nepostúpil jemu, ale Otovi Wittelsbachovi. Odovzdal mu aj uhorské korunovačné klenoty. Stalo sa tak 9. októbra 1305 v Brne.
URL : https://www.valka.cz/Vaclav-III-t21720#169652Verze : 0