Main Menu
User Menu

Václav I.

Wenceslaus I / Václav I.

     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Václav I.
Jméno v originále:
Original Name:
Václav I.
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.1205 Praha
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
23.09.1253 Králův Dvůr
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
český král
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_I.
URL : https://www.valka.cz/Vaclav-I-t21717#519396Verze : 0
MOD
Král Václav I.* 1205
+ 1253
- vládl v letech 1230 - 1253Syn Přemysla I. Otakara a Kunhuty (Konstancie) Uherské se narodil v roce 1205, v době, kdy první žena jeho otce Adléta s pomocí Inocence III. znovu získala legitimitu. Jeho narozením se vše změnilo a král definitivně Adlétu vyhnal i se synem Vratislavem. Toho císař Ota IV. roku 1212 prohlásil za českého krále, když však ztratil vládu v říši, Přemysl I. Otakar tuto volbu ignoroval a v roce 1216 nechal potvrdit svým nástupcem Václava. Již předtím, v roce 1207 zasnoubil král svého syna Václava s Kunhutou Štaufskou, aby si zajistil podporu a spojenectví jejího otce, římského krále Filipa Švábského. V roce 1228 byl Václav I. korunován jako tzv. mladší král a spoluvládce svého otce. V roce 1233 musel čelit konfliktu s rakouským vévodou Fridrichem II. poté, co jeho sestra Anežka odmítla dát mu svoji ruku. Na stranu Fridricha Babenberka se připojil i Václavův mladší bratr Přemysl, markrabě moravský. Václav tažením na Moravu bratra porazil a přiměl k poslušnosti a poté co císař Fridrich II. na něho uvalil říšskou klatbu, se roku 1236 usmířil i s Fridrichem Babenberským.


V následujícím období byl král Václav I. nucen čelit mongolskému vpádu. Král sebral početné vojsko a hodlal vyrazit na pomoc spojeným německým a polským rytířům pod velením vratislavského knížete Jindřicha II., svého švagra, k Legnici ve Slezsku. Mongolský chán Batu však porazil křesťanské vojsko ještě před příchodem krále Václava I., když předstíral útěk a vylákal rytíře do pole, kde podlehli palebné přesile Mongolů. Na poli zůstalo veliké množství rytířů včetně knížete Jindřicha. Václav I. poté odrazil postup Mongolů u Kladska a snažil se čelit jejich severní skupině, která napadla Míšeň. Nakonec se za pomoci německých rytířů utkal s mongolským vojskem ve vítězné bitvě na Moravě, když tudy táhlo do Uher.


Václav I. usiloval o získání Rakouska, kde po vymření Babenberků nastoupili vládu jeho synové – Vladislav a ambiciózní Přemysl II. Otakar. Ten se s podporou většiny české šlechty i pražského biskupa nechal roku 1247 korunovat jako tzv. mladší král a spoluvládce. Václav I. se však proti tomu rázně postavil a po krátké válce si opozici vedenou jeho synem o rok později podrobil. Když takto upevnil panovnickou moc v Českých zemích, rozhodl se upevnit své postavení i v říši a v roce 1252 se prosadil jako regulérní kurfirst při volbě Viléma Holandského římským králem. Český stát se po Uhrách tak stal nejbohatším a nejsilnějším státním celkem ve střední Evropě.


Václav I. podporoval kulturu ve svých zemích, zakládal města, stavěl hrady a kláštery v gotickém slohu. U jeho dvora začala svůj rozkvět tzv. rytířská kultura minnesängrů z Německa a prosadil též reformu církevních zpěvů děkana Víta. Na konci jeho života došlo ke konfliktu křižáků s Židy, ve které se král Václav Židů zastal. Po jeho smrti 23. září 1253, kdy se ujal vlády jeho syn Přemysl II. Otakar, skončil spor zrovnoprávněním Židů, se kterými nový král počítal jako se schopnými bankéři.
URL : https://www.valka.cz/Vaclav-I-t21717#104291Verze : 0