Main Menu
User Menu

Svatopluk I.

Svatopluk I / Svatopluk I.

     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Svatopluk I.
Jméno v originále:
Original Name:
Svatopluk I.
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.894
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velkomoravský král
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svatopluk_I.
URL : https://www.valka.cz/Svatopluk-I-t21711#82854Verze : 0
MOD
Takto uvádějí prameny Svatopluka:


domácí moravský termín:


kъnędzь = významem znamená králelatinsky:


  dux = "kníže" (Fulda, Nieder Altaich, Regensburg)
  regulus = "králek"
  rex = "král" (např. Regino z Prümu (Reginonova kronika) či papež Štěpán VI.)
  princeps = "vládce"
  imperator = "císař"


+


papežská kancelář (např. privilegium Industriae Tuae):


  "nejdražší syn" (výraz tz. papežské adopce)
  unicus filius = "jediný syn" (takto tituloval Řím jen císaře či císařské pretendenty ! )řecky:


  archón = "vládař"arabsky:


  malik = "král" (Ibn Rusta)
  ra´isu r-ru´asá´i = "vládce vládců"persky:


  ra´ís-i išán tadž nihad = "nosil korunu"
  padšáh = "císař" (kronika Země světa)
Většina pramenů označuje Svatopluka jako krále (rex). Naopak Fuldské letopisy a jejich pokračovatelé (Nieder Altaich, Regensburg) označují moravské vládce jako knížata (duces). Důvodem je snaha hierarchicky odlišit domněle vyšší postavení králů východofranských. Fuldské letopisy totiž vyjadřovaly oficiální stanovisko východofranského dvora, který si dělal nárok na vyšší postavení vůči slovanským sousedům a zároveň neměl úspěšného protivníka zrovna v lásce.
URL : https://www.valka.cz/Svatopluk-I-t21711#94691Verze : 0
MOD
Svatoplukovo jméno v pramenech:staroslověnsky:


  Svętopъlkъlatinsky:


  Zuentepulc, Sfentopulch, Zuentopolc, Zuentibald, Zuentibaldus


řecky:


  Sfentoplikos, Sfendoplokos


arabsky:


  Sw.n.t.b.l.k, Sw.nt.m.l.k
URL : https://www.valka.cz/Svatopluk-I-t21711#94697Verze : 0
MOD
.
Svatopluk I. - Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.

Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.
URL : https://www.valka.cz/Svatopluk-I-t21711#427246Verze : 0