Svatopluk I.

Svatopluk I / Svatopluk I.
     
Příjmení:
Surname:
- -
Jméno:
Given Name:
Svatopluk I. Svatopluk I
Jméno v originále:
Original Name:
Svatopluk I.
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
- -
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král King
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.894
DD.MM.894
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velkomoravský král King of Great Moravia
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svatopluk_I.
URL : https://www.valka.cz/Svatopluk-I-t21711#82854 Verze : 0
Takto uvádějí prameny Svatopluka:


domácí moravský termín:


kъnędzь = významem znamená králelatinsky:


  dux = "kníže" (Fulda, Nieder Altaich, Regensburg)
  regulus = "králek"
  rex = "král" (např. Regino z Prümu (Reginonova kronika) či papež Štěpán VI.)
  princeps = "vládce"
  imperator = "císař"


+


papežská kancelář (např. privilegium Industriae Tuae):


  "nejdražší syn" (výraz tz. papežské adopce)
  unicus filius = "jediný syn" (takto tituloval Řím jen císaře či císařské pretendenty ! )řecky:


  archón = "vládař"arabsky:


  malik = "král" (Ibn Rusta)
  ra´isu r-ru´asá´i = "vládce vládců"persky:


  ra´ís-i išán tadž nihad = "nosil korunu"
  padšáh = "císař" (kronika Země světa)
Většina pramenů označuje Svatopluka jako krále (rex). Naopak Fuldské letopisy a jejich pokračovatelé (Nieder Altaich, Regensburg) označují moravské vládce jako knížata (duces). Důvodem je snaha hierarchicky odlišit domněle vyšší postavení králů východofranských. Fuldské letopisy totiž vyjadřovaly oficiální stanovisko východofranského dvora, který si dělal nárok na vyšší postavení vůči slovanským sousedům a zároveň neměl úspěšného protivníka zrovna v lásce.
URL : https://www.valka.cz/Svatopluk-I-t21711#94691 Verze : 0
Svatoplukovo jméno v pramenech:staroslověnsky:


  Svętopъlkъlatinsky:


  Zuentepulc, Sfentopulch, Zuentopolc, Zuentibald, Zuentibaldus


řecky:


  Sfentoplikos, Sfendoplokos


arabsky:


  Sw.n.t.b.l.k, Sw.nt.m.l.k
URL : https://www.valka.cz/Svatopluk-I-t21711#94697 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více