Main Menu
User Menu

Joseph II.

Císař římský, král rakouský a uherský, arcivévoda rakouský Josef II.


1780 - 1790
URL : https://www.valka.cz/Joseph-II-t21706#82844Verze : 0
MOD
Narodil se 13. března 1741 jako nejstarší syn a následník císaře Františka I. Lotrinského a Marie Terezie. V roce 1764 se stal římským králem a o rok později, po otcově smrti byl korunován na císaře Svaté říše římské jako Josef II. V témže roce se také stal spoluvladařem své matky, uherské a české královny. Ovlivněn evropským osvícenstvím se pokoušel o prosazení reforem státu, církve a armády. Přitom se opíral zejména o vlivného státního kancléře Kounice, se kterým se shodoval v názoru na nutnost sekularizace státu, soudní a správní unifikaci říše a zavedení němčiny, jako jednotného úředního jazyka. Provedení radikálních reforem bránil především konzervativní postoj jeho matky, která se zdráhala obrátit se proti katolické církvi, staleté opoře habsburské monarchie.


Josefovi II. se více dařilo při prosazování svých zahraničně-politických cílů. V roce 1772 přiměl s pomocí kancléře Kounice svoji matku, aby se polu s Ruskem a Pruskem podílela na prvnímu dělení Polska. Ač byl velikým obdivovatelem pruského krále Fridricha II., se kterým se vícekrát osobně setkal, nezdráhal se s ním utkat v letech 1778-79 ve válce o bavorské dědictví.


V osobním životě neměl Josef II. štěstí, jeho obě manželky zemřely záhy po svatbě a nepřežila ani žádná ze dvou jeho dcer. Proto se bezdětný Josef snažil svoji veškerou energii věnovat politice a po smrti své matky v roce 1780 začal s realizací dlouho odkládaných reforem říše. Roku 1781 vyhlásil patent o zrušení nevolnictví a tzv. toleranční patent, čímž na území monarchie legalizoval některá náboženství. Poté následovalo rušení klášterů, zřízení generálních seminářů pod státním dozorem a zavedením tzv. josefínského katastru. Tato opatření ve svém důsledku vedla k oslabení vlivu církve a šlechty a posílení moci státní byrokracie. Další opatření, jako ochranářská politika pro rodící se průmysl a zakládání manufaktur spolu s uvolněním pracovních sil z venkova posilovalo měšťanské vrstvy. Císařovy překotné reformy, nazývané souhrně jako josefinismus a prosazované shora, vyvolávaly odpor u některých vrstev obyvatelstva. Zejména snaha o germanizaci vzbudila vůči Josefovi II. nepřátelské postoje v Českých zemích a Uhrách. Jeho plán na reformu berní a urbariální z roku 1789 zase vzbudil nevoli v Rakousku a Nizozemí a po císařově smrti od ní jeho nástupce ustoupil.


Josef II. se na konci své vlády zavlekl Rakousko do rusko-turecké války, když roku 1787 uzavřel spojenectví s Kateřinou II. Zatímco ruská vojska vítězila na souši i na moři, Rakousko utrpělo řadu porážek a navíc se dostalo do konfliktu s Pruskem a Švédskem, které vystoupily na turecké straně. Během této války, 20. února 1790 ve Vídni císař Josef II., nikým neoplakáván, zemřel. Nový císař Leopold II. ještě téhož využil britské nabídky na zprostředkování příměří v Reichenbachu.
URL : https://www.valka.cz/Joseph-II-t21706#103369Verze : 0
URL : https://www.valka.cz/Joseph-II-t21706#169604Verze : 0
MOD
Jozef II.


Mária Terézia poverila výchovou svojho poľného maršala Karola Batániho, Václava Kaunitza, Johanna Bartensteina a právnika Karla Martiniho.
V roku 1760 Jozefa oženili s Máriou Izabelou Bourbonskou. Mária však zomrela po troch rokoch manželstva. V roku 1765 sa druhýkrát oženil s Máriou Jozefínou Bavorskou, no aj tá krátko po sobáši zomrela. Jeho dve dcéry Mária Terézia a Mária Kristína zomreli v detskom veku.
17. septembra 1765 ho Mária Terézia vyhlásila za spoluvládcu. No ponechala si moc vo svojich rukách. Voľnú ruku mu ponechala len vo vojenských otázkach. V otázkach reforiem sa prejavoval ako radikál. Všetky jeho reformy viedli k jednému cieľu, a to k nastoleniu monopolu štátnej moci. No väčšinu svojich plánov mohol uskutočniť až po smrti Márie Terézie. V roku 1781 zrušil v Čechách nevoľníctvo, v Uhorsku sa tak stalo v roku 1785. Uhorská šľachta však zatajovala toto zrušenie a ignorovala aj ďalšie Jozefove nariadenia. Nespokojnosť s Jozefovými reformami prepukla nielen v Uhorsku, Rakúsku a v Čechách ale aj v Rakúskom Nizozemsku. V roku 1789 tam vypuklo ozbrojené povstanie a vyústilo do vyhlásenia Spojených štátov belgických.
Krátko pred smrťou Jozef odvolal svoje reformy. V platnosti ponechal len tolerančný patent a patent o zrušení nevoľníctva.
Aj keď jeho súčasníci nesúhlasili s jeho spôsobom vlády a reformami, Jozef položil základy moderného štátu. Jeho dielo ocenili až nasledujúce generácie.
Jozef odmietol aby ho korunovali za českého a uhorského kráľa. V Uhorsku ho preto nazvali „kráľ v klobúku“.


Kolektív autorov -Kniha Kráľov
– Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá –Bratislava 2003, ISBN 80-10-00324-7
URL : https://www.valka.cz/Joseph-II-t21706#186265Verze : 0
.
Joseph II. - Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.

Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.
URL : https://www.valka.cz/Joseph-II-t21706#427364Verze : 0