František I.

Francis I.
Císař římský, císař rakouský, král český a uherský František I.


1792 - 1835císař římský - do 1806
císař rakouský - od 1804
URL : https://www.valka.cz/Frantisek-I-t21704#82837 Verze : 0
František I. se narodil jako nejstarší syn vévody toskánského a pozdějšího císaře Leopolda II. a Marie Ludoviky Bourbonské 12. února 1768 ve Florencii. Vychován byl u císařského dvora svého strýce Josefa II. ve Vídni. Na trůn nastoupil po předčasné smrti svého otce v březnu 1792 jako František II. Českým králem byl korunován 9. srpna téhož roku. V roce 1804 přijal titul rakouského císaře jako František I. poté, co dědičné habsburské země spolu vytvořily Rakouské císařství.


František vedl s napoleonskou Francií několik válek, v nichž zaznamenával střídavě zisky i ztráty - těch však bylo nepoměrně víc. Po prohrané bitvě u Slavkova v prosinci 1805 musel vítězi odstoupit Benátsko, Dalmácii a Tyrolsko.


O rok později Napoleon rozpustil Svatou říši římskou a František byl donucen vzdát se císařské koruny. V důsledku porážky ve třetí válce s Francií roku 1809 přišel i o západní Halič, Kraňsko, Istrii, a Terst. Záchranou pro něho byl schopný ministr a diplomat kníže Metternich, pod jehož taktovkou se po porážce Napoleona u Lipska začal konat ve Vídni kongres o novém uspořádání Evropy. František uzavřel s pruským králem Fridrichem Vilémem III. a ruským carem Alexandrem I. Svatou alianci, k níž se připojili všichni evropští panovníci. Výsledkem jednání Vídeňského kongresu byl nejen návrat všech ztracených území, ale i posílení vlivu Rakouska v Itálii.


České země se za Františka hospodářsky i kulturně rozvíjely, bylo založeno Vlastenecké muzeum, postavena koňská dráha Linec-České Budějovice, vzniklo Vysoké učení technické v Praze, byly položeny základy cukrovarnického, textilního, sklářského a železářského průmyslu. Nad politickým životem v monarchii byl na základě ujednání Svaté aliance ustanoven přísný policejní dohled a byl posílen byrokratický centralismus Vídně. Toto období bývá někdy nazýváno dobou policejního absolutismu.


František I. zemřel ve Vídni 2. března 1835.
František I. - František II. po císařské korunovaci.

František II. po císařské korunovaci.
František I. - František I. se triumfálně vrací do Vídně po bitvě u Lipska, 1813

František I. se triumfálně vrací do Vídně po bitvě u Lipska, 1813
URL : https://www.valka.cz/Frantisek-I-t21704#82870 Verze : 2
František


6. júna 1792 v Budíne korunovali Františka za uhorského kráľa. O mesiac neskôr bol zvolený za rímsko-nemeckého cisára a 17. júla ho korunovali. Bola to posledná korunovácia cisára Svätej ríše rímskej nemeckého národa.
Francúzska revolúcia ovplyvnila aj Františka. Zo strachu pred podobným vývojom v monarchii, začal František potláčať akýkoľvek náznak slobodomyseľnosti. Skoncoval s reformnými plánmi svojho otca Leopolda II. Zaviedol tvrdý policajný režim a politické prenasledovanie. Veľmi rýchlo sa mu podarilo zlikvidovať opozíciu. Tá prestala verejne vystupovať a organizovala sa v tajných kluboch a krúžkoch. V roku 1794 polícia zatkla desiatky členov týchto tajných klubov (tzv. Jakobínov), začali sa odstrašujúce súdne procesy.


V zahraničnej politike sa monarchia, po vojenských neúspechoch, dostala pod Napoleonov vplyv. V roku 1810 si Napoleon vzal za manželku Františkovu dcéru Máriu Lujzu. V roku 1812 sa musela cisárska armáda zúčastniť Napoleonovho ťaženia do Ruska. Až definitívna porážka Napoleona umožnila vrátiť sa Rakúskej monarchii medzi európske veľmoci. Stalo sa tak zásluhou kniežaťa Metternicha. Vo vnútornej politike mal najväčší vplyv policajný prezident Jozef Sedlnický. Štátna správa sa utápala v zbytočnej byrokracii. Metternich si uvedomoval, že zlepšenie štátnej správy by sa dosiahlo zrušením zbytočných kancelárií, komisií a direktórií. Pokúšal sa o tom presvedčiť aj Františka, ale tvrdý odporca akýchkoľvek zmien, jeho návrhy tvrdohlavo odmietal. Dokonca na záver svojej závete, určenej synovi Ferdinandovi V., napísal "Vládni a nič nemeň!"


František mal štyri manželky, Alžbetu Vilemínu Wurttemberskú, Máriu Teréziu Bourbonskú, Máriu Ľudovítu Habsburskú a Karolínu Augustu Wittelbachovú. František mal 13-násť detí.


Kolektív autorov -Kniha Kráľov
- Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá -Bratislava 2003, ISBN 80-10-00324-7
URL : https://www.valka.cz/Frantisek-I-t21704#186512 Verze : 1
Autor:
Antoine-Jean Gros – L’Histoire par l’image, digital version produced by Agence photographique de la Réunion des musées nationaux, Volné dílo, commons.wikimedia.org
Johann Peter Krafft – Vlastní dílo, Anagoria, Snímek pořízen 31. října 2012 (Deutsches Historisches Museum Berlin), Volné dílo, commons.wikimedia.org

František I. - Setkání císaře Františka a Napoleona po bitvě u Slavkova

Setkání císaře Františka a Napoleona po bitvě u Slavkova
František I. - Kníže Schwarzenberg oznamuje vládcům Rakouska, Ruska a Pruska vítězství v bitvě u Lipska

Kníže Schwarzenberg oznamuje vládcům Rakouska, Ruska a Pruska vítězství v bitvě u Lipska
URL : https://www.valka.cz/Frantisek-I-t21704#700162 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více