Main Menu
User Menu

Agentura komunikačních a informačních systémů [2013- ]

Communication and Information Systems Agency

     
Název:
Name:
Agentura komunikačních a informačních systémů
Originální název:
Original Name:
Agentura komunikačních a informačních systémů
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2013
Předchůdce:
Predecessor:
34. základna komunikačních a informačních systémů
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2013-DD.MM.RRRR Ministerstvo obrany - Sekce podpory
Dislokace:
Deployed:
01.07.2013-DD.MM.RRRR Praha, Kasárny 17. listopadu

Velitel:
Commander:
01.07.2013-DD.MM.2016 Kaše, Jan (Brigádní generál)
01.12.2016-07.05.2017 Ridzák, František (Plukovník)
08.05.2017-31.12.2019 Ridzák, František (Brigádní generál)
01.01.2020-DD.MM.RRRR Praus, Jaroslav (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR -, - ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.07.2013-DD.MM.RRRR Centrum operačně taktických systémů velení a řízení

Ručně vyplněné položky:
01.07.2013-DD.MM.RRRR Centrum správy majetku
01.07.2013-DD.MM.RRRR Centrum přenosových systémů
01.07.2013-DD.MM.RRRR Centrum IS
01.07.2013-DD.MM.RRRR Centrum OTS VŘ
01.07.2013-DD.MM.RRRR Centrum GDS
01.07.2013-DD.MM.RRRR Centrum UKIS
01.07.2013-DD.MM.RRRR Centrum systémů VŘ
01.07.2013-DD.MM.RRRR Centrum CIRC
01.07.2013-DD.MM.RRRR Centrum zabezpečení
01.07.2013-DD.MM.RRRR Centrum podpory
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 3255
Zdroje:
Sources:
Ročenka Ministerstva obrany České republiky 2013, Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha, 2014, ISBN 978-80-7278-630-5
www.acr.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Agentura-komunikacnich-a-informacnich-systemu-2013-t216963#609027Verze : 1
MOD