Main Menu
User Menu

Karl VI.

Císař římský, král český a uherský, arcivévoda rakouský Karel VI.


(1685 - 1740)
URL : https://www.valka.cz/Karl-VI-t21694#82806Verze : 0
Narodil se 1. října 1685 jako mladší syn císaře Leopolda I. a jeho třetí ženy Eleonory Magdalénu. Po vymření španělské větve Habsburků Karlem II. byl určen za dědice španělského trůnu. Jeho protikandidátem se stal Filip V. z Anjou. Pro Velkou Británii a Nizozemí bylo spojení Francie a Španělska pod vládou Bourbonů nepřijatelné a tak vytvořily s Habsburky protifrancouzskou koalici. Rozhořela se válka o španělské dědictví, která trvala až do roku 1714. Jako španělský král Karel III. ovládal pouze Katalánii a po smrti bratra Josefa I. v roce 1711, kdy se stal císařem, přestal být jako španělský král pro spojence přijatelný. Jako náhradu za odstoupení španělské koruny získal mírem v Rastattu jižní Nizozemí (Belgii) a španělské državy v Itálii. Roku 1718 pak získal další državy na Balkáně.


Karel VI. byl bigotní katolík, spjatý se španělskými dvorními manýry, což vedlo k nové vlně rekatolizace a pozastavení některých reforem, započatých Josefem I. v Českých zemích. Císař neměl mužského potomka a byl posledním Habsburkem v mužské linii. Ve snaze zajistit nástupnictví pro svoji nejstarší dceru Marii Terezii vydal v roce 1713 tzv. pragmatickou sankci, nový nástupnický řád. Za její mezinárodní uznání musel učinit řadu ústupků, včetně rozpuštění Rakouské indické společnosti na žádost Velké Británie a Nizozemí v roce 1731. To vedlo k celkovému oslabení habsburské monarchie a ta ve válce s Osmanskou říší v letech 1737 – 39 ztratila území získaná roku 1718. Francie pak v tzv. válce o polské dědictví připravila Karla VI. o některá území v Itálii. Navíc se ukázalo, že uznání pragmatické sankce bylo ze strany evropských mocností jen formalitou a nezabránilo tomu, aby se po jeho smrti 20. října 1740 nerozpoutaly války o dědictví rakouské.
URL : https://www.valka.cz/Karl-VI-t21694#97545Verze : 0
Karol


V Uhorsku vládol ako Karol III.
12. októbra 1711 ho vo Frankfurte na Mohanom zvolili za cisára.
3. apríla 1712 zasadol v Bratislave uhorský snem, ktorý rozhodol, že korunovácia nového kráľa sa uskutoční 22. mája. Karol deň pred korunováciou vydal dekrét, v ktorom sa zaviazal, že korunovačné klenoty nikdy neopustia Uhorsko. Ďalej sa zaviazal, že k Uhorsku pričlení všetky dobyté územia, ktoré dovtedy ovládala Osmanská ríša, a že po vymretí Habsburgovcov po meči, si bude môcť uhorská šľachta zvoliť nového kráľa.
V roku 1716 vypukla nová vojna s Osmanskou ríšou. Eugen Savojský ešte v tom istom roku porazil Turkov pri Petrovaradíne a pri Temešvári, o rok nato pri Belehrade. Uhorsko obsadilo Belehrad, severné Srbsko, časť Bosny a Temešvársky banát. No v druhej vojne proti Turkom v rokoch 1736 až 1738 utrpel Karol porážku a okrem Temešváru stratil spomínané územia.
Rakúske a české stavy prijali Pragmatickú sankciu bez výhrad. Uhorská šľachta ju prijala na sneme v rokoch 1722 až 1723, ako bolo u nej zvykom dala si u Karola potvrdiť všetky svoje výsady a privilégiá. Teda bola oslobodená od vojenskej povinnosti a neplatila dane.
Ešte v roku 1708 sa Karol na diaľku oženil s Alžbetou Kristínou Welfovou. Karol bol v tom čase v Barcelone. Mladú nevestu k oltáru vo Viedni priviedol cisár Jozef I. a v bratovom mene zložil sľub vernosti. Karol a Alžbeta mali spolu tri dcéry Máriu Teréziu, Máriu Annu, Máriu Amáliu a syna Leopolda, ktorý po pol roku zomrel.
Karol zomrel 20. októbra 1740 vo Viedni.


Kolektív autorov -Kniha Kráľov
– Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé
letá –Bratislava 2003, ISBN 80-10-00324-7
URL : https://www.valka.cz/Karl-VI-t21694#186127Verze : 0
.
Karl VI. - Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.

Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.
URL : https://www.valka.cz/Karl-VI-t21694#427384Verze : 0