Main Menu
User Menu

Karel XII.

Král Karel XII.- vládl v letech 1697 - 1718
URL : https://www.valka.cz/Karel-XII-t21693#82804Verze : 0
Karel XII. byl od útlého mládí v duchu vojenské výchovy připravován na válku. Byl přesvědčen o své vyvolenosti, stát se pánem nejen Baltu, ale celé východní Evropy. Krátce po jeho nástupu na trůn roku 1697 vpadla švédská vojska do Holštýnska, což vyvolalo vznik polsko-dánské protišvédské koalice, k níž se připojilo Rusko. Spojená vojska koalice podnikla počátkem roku 1700 proti Švédům mohutnou ofenzívu, ale nejen že se jí nepodařilo prolomit švédskou obranu, ale sama musela nakonec ustupovat. Již v srpnu se Karlovi XII. podařilo vyřadit z války Dánsko a donutit ho k potupnému míru v Travendalu. 30.listopadu téhož roku pak u Narvy rozdrtil ruskou armádu, což posílilo jeho přesvědčení o neporazitelnosti své armády a vlastní genialitě.


Karel XII. se rozhodl ztrestat saského kurfirsta a polského krále Augusta II. Silného za podporu Dánska a vpadl se svým vojskem do Polska a Saska, ale karta se obrátila ve prospěch protišvédské koalice. Petr I. Veliký dobyl švédské pevnosti v Pobaltí, včetně Narvy, kde se v červenci 1704 sešel s Augustem II. Silným, aby společně koordinovali postup proti Karlovi XII. Švédskému králi se sice podařilo porazit vojska saského kurfirsta a dosadit na polský trůn v září 1706 svého kandidáta , ale nepodařilo se mu porazit Rusko. Proto vytáhl s velikou armádou na Ukrajinu, kde získal za spojence hejtmana Mazepu a 8. července 1709 se utkal s Petrem I. Velikým u Poltavy. Švédové utrpěli v bitvě drtivou porážku a sám Karel XII. vyvázl jen zázrakem. Podařilo se mu uprchnout do Turecka. Toho okamžitě využili Dánové, obnovili válečné operace a vstoupili do Brém. Spojená saská a ruská vojska oblehla Stralsund a Štětín.


Ruská vláda požádala Vysokou portu o vydání Karla XII., ten se však opevnil na švédském vyslanectví v Cařihradu a vzdal se teprve pod slibem volného odchodu ze země. Vrátil se do Švédska jako poražený a zlomený člověk, jeho země klesla na mocnost druhého řádu. Snažil se alespoň udržet nadvládu nad Norskem, kde také zasažen střelou při obléhání Frederikshaldu roku 1718 padl.
URL : https://www.valka.cz/Karel-XII-t21693#82904Verze : 0