Main Menu
User Menu
9S729M1 Slepok-1 je komplex prostriedkov automatizovaného systému velenia raketometnej brigády vyzbrojenej raketometmi 9K58 Smerč.

ASV pozostáva z univerzálnych veliteľsko-štábnych vozidiel MP32M1 (umiestnené na kolesovom podvozku KamAZ-43114 so skriňovou nástavbou), ktoré sú súčasťou miest velenia od brigády po palebnú batériu. Brigádny automatizovaný systém velenia je tvorený celkom 17 veliteľsko-štábnymi vozidlami MP32M1 (12 x palebná batéria, 3 x oddiel, 1 x veliteľ brigády, 1 x náčelník štábu brigády). Každé vozidlo disponuje 4 pracovnými miestami. Súčasťou ASV je aj simulátor, súprava náhradných dielov a dokumentácia.

ASV zabezpečuje príjem, spracovanie, archivovanie, zobrazenie a odoslanie:
- informácií o postavení, úlohách a bojových možnostiach podriadených jednotiek,
- informácií z prieskumných prostriedkov (nadriadených/súčinnostných jednotiek a zväzkov) o zistených cieľoch,
- povelov pre podriadené jednotky,
- informácií pre potreby nadriadených/súčinnostných jednotiek a zväzkov.

Hardware a software umožňuje širokú škálu úloh, vrátane analýzy špeciálnych operačno-taktických, výpočtových a informačných úloh pre potreby plánovania a vedenia boja.

Každé vozidlo MP32M1 má 4 pracoviská (4 x operátor) a celkom 8 kanálov na príjem/vyslanie digitálnych informácií s rýchlosťou 0,1; 1,2; 2,4; 16,0 kbit/s. Okrem toho disponuje 6 kanálmi pre vedenie rádiovej komunikácie na vzdialenosť do 60 km (VKV), alebo do 300 km (KV).

Pracovisko je možné rozvinúť do 8 minút a zvinúť do 5 minút. Presnosť spracovania informácií je do 20 m a umožňuje 48 hodinovú nepretržitú prevádzku.


Zdroj: https://bastion-opk.ru/mp32m1/
https://bastion-karpenko.ru/slepok-1-9s729m1/

RUS - 9S729M1 Slepok-1 - 9S729M1 Slepok-1

9S729M1 Slepok-1
RUS - 9S729M1 Slepok-1 - 9S729M1 Slepok-1 (MAKS 2001)

9S729M1 Slepok-1 (MAKS 2001)
URL : https://www.valka.cz/RUS-9S729M1-Slepok-1-t216855#608699Verze : 3
MOD