Main Menu
User Menu

Vozatajská kolona jezdectva č. 745 [1939-1939]

Cavalry Supply Column no. 745

Kolumna taborowa kawaleryjska nr 745

     
Název:
Name:
Vozatajská kolona jezdectva č. 745
Originální název:
Original Name:
Kolumna taborowa kawaleryjska nr 745
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-DD.09.1939 Velkopolská jezdecká brigáda 3)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD.08.1939 Poznaň/? /
DD.08.1939-07.09.1939 Poznaň-???-???-Słupca-Konin-Koło-lesy jižně Przybyłów/přesun /
07.09.1939-13.09.1939 lesy jižně Przybyłów-???-???-Zduny Kościelne/přesun / 4)
13.09.1939-DD.09.1939 Zduny Kościelne-???-Aleksandrów-Brzozów-Ruszki-Biała Góra/přesun / 5)
16.09.1939 prostor Biała Góra (?)-???/? / 6)

Velitel:
Commander:
24.08.1939-DD.09.1939 Nowaczyński, Jan (podporučík jezdectva (?) v záloze) 7)
Výzbroj:
Armament:
Vozatajská kolona jezdectva dvouspřežná typ II
Poznámka:
Note:
1) Kolona v mírové sestavě brigády neexistovala. Byla nově vystavena 7. oddílem jízdního dělostřelectva v průběhu utajené poplachové mobilizace.
2) O činnosti a zániku jednotky nejsou v polské historiografii uvedeny žádné údaje.
3) Kolona byla podřízená prostřednictvím velitele pochodové skupiny transportnímu důstojníkovi brigády.
4) Zásobovací základna, ze které kolony dopravovaly k bojovým jednotkám proviant, výstroj nebo munici se nacházela ve městě Kutno.
5) Nařízená osa zásobování brigády.
6) Na příkaz velitele Armády „Poznań“ nechal velitel brigády zredukovat vozatajstvo na jednu třetinu. Vybavení bylo zničeno nebo rozdáno místním rolníkům.
7) (DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR). Není uveden ve schématizmu zál. důstojníků z roku 1934. Od DD.09.1939 v německém zajetí. Velitelem pochodové skupiny vozatajstva byl setník v zál. Adam Wittwer, zástupcem velitele byl por. jezd. v zál. Kazimierz Rzóska.
Zdroje:
Sources:

www.dws.org.pl
https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
Abraham, Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969, str. 65, 156, 159, 165, 212, 350
Tym, Juliusz S.: Kawaleria w operacji i w walce, Fundacja Polonia Militaris, Warszawa 2006, str. 437, 438, 439

URL : https://www.valka.cz/Vozatajska-kolona-jezdectva-c-745-1939-1939-t216848#608682Verze : 0
MOD