Main Menu
User Menu

Vozatajská kolona jezdectva č. 843 [1939-1939]

Cavalry Supply Column no. 843

Kolumna taborowa kawaleryjska nr 843

     
Název:
Name:
Vozatajská kolona jezdectva č. 843
Originální název:
Original Name:
Kolumna taborowa kawaleryjska nr 843
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-DD.09.1939 Pomořanská jezdecká brigáda 3)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD.08.1939 Chełmno/? /
DD.08.1939-DD.08.1939 Chełmno-???-???- prostor Szlachta/Śliwice/přesun /
DD.08.1939-01.09.1939 prostor Szlachta/Śliwice/? /
01.09.1939-DD.09.1939 prostor Szlachta/Śliwice-???-???-???/? /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-DD.09.1939 Skorupka, Benedykt (podporučík vozatajstva (pěchoty?) v záloze) 4)
Výzbroj:
Armament:
Vozatajská kolona jezdectva dvouspřežná typ I
Poznámka:
Note:
1) Kolona v mírové sestavě brigády neexistovala. Byla nově vystavena 8. plukem jízdních střelců v průběhu utajené poplachové mobilizace.
2) O činnosti a zániku jednotky nejsou v polské historiografii uvedeny žádné údaje. Pravděpodobně byla zničena ve dnech 3. až 4.září v pomořanském koridoru. Vozatajstvo II. sledu, o kterém se zmíňují Krasucki a Zakrzewski, a které 13.09.1939 dorazilo z Pomořan k nově tvořené Kombinované jezdecké brigádě Zakrzewski bylo zbytkem 841. intendančního parku.
3) Kolona byla podřízená prostřednictvím velitele pochodové skupiny transportnímu důstojníkovi brigády.
4) (18.08.1909-DD.MM.RRRR). Ve schématizmu záložních důstojníků je uveden jako důstojník pěchoty, v internetovém zdroji jako důstojník vozatajstva. Podle zajateckého čísla 44 byl jedním z prvních zajatců v Murnau.
Zdroje:
Sources:

https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
Ciechanowski, Konrad: Armia „Pomorze“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1982, str. 70
Krasucki, Stanisław: Pomorska Brygada Kawalerii, Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, Pruszków 1994, str. 96, 105, 121
Zakrzewski, Adam: Pomorska Brygada Kawalerii. Sprawozdanie, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.28/A/1, str. 37 (39), 68 (70), 72-73 (74-75), 77 (79), 85 (87),

URL : https://www.valka.cz/Vozatajska-kolona-jezdectva-c-843-1939-1939-t216716#608287Verze : 0
MOD