Main Menu
User Menu

Plessis de Richelieu, Armand-Jean du

Kardinál Armand-Jean du Plessis vévoda de Richelieu
URL : https://www.valka.cz/Plessis-de-Richelieu-Armand-Jean-du-t21667#82720Verze : 0
MOD
Richelieu se narodil roku 1585 v Chinonu. Již ve svých dvaadvaceti letech se stal biskupem v Luconu a o sedm let později vstoupil do politiky, zastupoval první stav - duchovenstvo na zasedání generálních stavů roku 1614, a to za diecézi Poitiu. O dva roky později ho regentka Marie Medicejská jenovala členem státní rady, která ho o rok později zvolila do svého čela.


V červnu 1617 byla regentka Marie Medicejská na nátlak nespokojené šlechty sesazena a Richelieu byl poslán do vyhnanství. Role, kterou sehrál při mírových jednáních mezi králem Ludvíkem XIII. a Marií Medicejskou v letech 1619-20 ho ale znovu vrátila do aktivní politiky. V pozdějších letech se stal dokonce královým důvěrníkem. Roku 1624 se vrátil, již jako kardinál, do čela státní rady a roku 1629 se stal prvním ministrem.

Cílem jeho politiky bylo zlomit moc hugenotů ve Francii a oslabit moc Habsburků v Evropě. Již v roce 1628 zlomil ozbrojený odpor hugenotů dobytím La Rochelle. Poté omezil jejich práva, která jim udělil král Jindřich IV. tzv. ediktem nantským. Jeho centralizační politika a zvyšování daní vyvolalo odpor i mezi katolickou šlechtou a vedlo k řadě spiknutí s cílem ho svrhnout. Richelieu měl však plnou podporu krále Ludvíka XIII. a nad všemi protivníky, včetně Marie Medičejské, zvítězil.


Roku 1635 Francie pod jeho vedením vstoupila do třicetileté války na straně Švédska, které spolu s protestantským Dánskem a Nizozemím již několik let předtím formou subsidií podporovala.


Kardinál Richelieu podporoval rozvoj manufaktur, rozvoj loďstva a obchod. Rozšířil kolonizaci Kanady, získal pro Francii mnohá zámořská území (Senegal, Guayana, Martinique, Reunion).


Byl teoretikem absolutismu. Ještě za svého života si připravil svého politického nástupce. Stal se jím kardinál Jules Mazarin, který po něm zdědil politicky jednotný, stabilizovaný stát a válku se Španělskem.
URL : https://www.valka.cz/Plessis-de-Richelieu-Armand-Jean-du-t21667#83272Verze : 0
URL : https://www.valka.cz/Plessis-de-Richelieu-Armand-Jean-du-t21667#169596Verze : 0
MOD