Main Menu
User Menu

11. bitevní letecký pluk vzdušných sil vojenského námořnictva [1941-1942]

11th Assault Aviation Regiment of the Navy Air Force

11. bitevný letecký pluk vzdušných síl vojenského námorníctva

11-й штурмовой авиационный полк ВВС ВМФ (11 шап ВМФ)

     
Název:
Name:
11. bitevní letecký pluk vojenského námořnictva
Originální název:
Original Name:
11-й штурмовой авиационный полк Военно-Воздушных Сил Военно-морского флота
Datum vzniku:
Raised/Formed:
22.09.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
19.10.1942
Nástupce:
Successor:
11. stíhací letecký pluk vojenského námorníctva
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
29.09.1941-29.10.1941 Frajdforská letecká skupina vzdušných síl Čiernomorskej flotily
30.10.1941-DD.MM.RRRR letecká skupina Sevastopoľského obranného pásma
01.02.1942-19.10.1942 61. stíhacia letecká brigáda vojenského námorníctva
Dislokace:
Deployed:
22.09.1941-DD.MM.RRRR Mozdok, ? /
DD.10.1941-DD.MM.RRRR ?, Frajdorf /
DD.11.1941-DD.MM.RRRR Sevastopoľ, Bajdary /
DD.12.1941-DD.MM.RRRR Mozdok, ? /

Velitel:
Commander:
24.09.1941-19.10.1942 Rassudkov, Ivan Michajlovič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 22.09.1941 do 01.02.1942
Zdroje:
Sources:
Anochin, V.A., Bykov, M.J.: Vsje istrebiteľnyje aviapolki Stalina. Pervaja polnaja encyklopedija. Jauza-Press, 2014 (Анохин, В. А.; Быков, М. Ю.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия. Яуза-пресс, 2014, ISBN 978-5-9955-0707-9)
Zoznam č. 19 orgánov velenia, jednotiek, lodí, častí a inštitúcií Baltickej flotily vyznamenanej Radom Červenej zástavy, Ladožskej vojenskej flotily a Iľmenského oddielu lodí, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny (Перечень No.19 органов управления, соединений, кораблей, частей и учреждений Краснознаменного Балтийского флота, Ладожской военной флотилии и Ильменского отряда кораблей, входивших в состав Действующей армии в период Великой Отечественной войны.)
https://allaces.ru/sssr/struct/p/shap11.php
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/11-bitevni-letecky-pluk-vzdusnych-sil-vojenskeho-namornictva-1941-1942-t216505#607789Verze : 0
MOD

Krátka história pluku
11. bitevný letecký pluk vojenského námorníctva (ďalej len 11. ŠAP VMF) bol sformovaný 22. septembra 1941 pri Vojenskom námornom leteckom učilišti pomenovanom po J.V. Stalinovi v meste Mozdok. Sformovaný bol podľa predpísaného tabuľkového počtu 030/156 na základe príkazu Národného komisariátu vojenského námorníctva č. 0911. Základom pluku sa stali dve samostatné bitevné letky vojenského námorníctva, ktoré vznikli len krátko predtým. Prvá bitevná letka bola sformovaná na základe príkazu Národného komisariátu vojenského námorníctva č. 0884 zo dňa 12.09.1941 a druhá príkazom Národného komisariátu vojenského námorníctva č. 0894 zo dňa 16.09.1941.


Ihneď po svojom vzniku sa 11. ŠAP VMF zapojil na lietadlách Polikarpov I-15, Polikarpov R-5 a námorných prieskumných Beriev KOR-1 do bojov v zostave Frajdforskej leteckej skupiny vzdušných síl Čiernomorskej flotily. V dôsledku intenzívneho bojového nasadenia mal pluk ku dňu 18.10.1941 v stave už len osemnásť stíhacích lietadiel I-15 (z toho tri poškodené), jedno R-5 a dve KOR-1.


Dňa 30. októbra 1941 bol pluk podriadený veleniu leteckej skupiny Sevastopoľského obranného pásma, pričom do výzbroje mu pribudli stíhacie lietadlá Polikarpov I-153. Od polovice novembra 1941 nezasiahol do prebiehajúcich bojov, pretože bol vedený v zálohe vzdušných síl Čiernomorského loďstva. Počas tohto obdobia bol doplnený absolventmi Vojenského námorného leteckého učilišťa pomenovaného po J.V. Stalinovi. Od 1. februára 1942 bol pluk prevedený pod velenie Vzdušných síl Baltickej flotily, konkrétne 61. stíhacej leteckej brigády vojenského námorníctva. Do výzbroje 11. ŠAP VMF pribudli stíhacie stroje Polikarpov I-16 a I-15bis, s ktorými sa od 18.02.1942 zapojil do bojov.


Prvé vzdušné víťazstvo získali piloti pluku vo štvrtok 26.03.1942, kedy skupinou štyroch stíhačiek I-16 bol v oblasti severozápadne od dediny Koskolovo zostrelený pozorovací Henschel Hs-126.


História pluku končí dňa 19.10.1942, kedy bol premenovaný na 11. stíhací letecký pluk vojenského námorníctva, hoci ako stíhací bol 11. ŠAP VMF spomínaný v hláseniach už od februára 1942, kedy prešiel do podriadenosti 61. stíhacej leteckej brigády vojenského námorníctva.


Anochin, V.A., Bykov, M.J.: Vsje istrebiteľnyje aviapolki Stalina. Pervaja polnaja encyklopedija. Jauza-Press, 2014 (Анохин, В. А.; Быков, М. Ю.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия. Яуза-пресс, 2014, ISBN 978-5-9955-0707-9)
URL : https://www.valka.cz/11-bitevni-letecky-pluk-vzdusnych-sil-vojenskeho-namornictva-1941-1942-t216505#607795Verze : 3
MOD
Piloti 11. ŠAP VMF pri stíhačke Polikarpov I-5. Stíhačka je neskoršej výrobnej série, keďže hlavy valcov už kryje prstenec typu Townend.


https://ava.org.ru/iap/11m.htm

URL : https://www.valka.cz/11-bitevni-letecky-pluk-vzdusnych-sil-vojenskeho-namornictva-1941-1942-t216505#607801Verze : 2
MOD