Main Menu
User Menu

Fridrich Vilém I.

Preußen

Pruský král Fridrich Vilém I.


- vládl v letech 1713 - 1740 - otec pruského krále Fridricha II. Velikého
URL : https://www.valka.cz/Fridrich-Vilem-I-t21649#82671Verze : 0
MOD
Nastoupil na trůn po svém otci - Fridrichovi I. roku 1713. Na straně protifrancouzské koalice se zúčastnil
závěrečné fáze války o španělské dědictví a následných mírových jednání v Utrechtu, kde mu byl roku 1715 potvrzen od poražené Francie pruský královský titul. Ten získal jeho otec Fridrich I. od císaře Leopolda I. v roce 1701.


Fridrich Vilém byl nazýván "vojenským králem", nebo též "Drillmeister" kvůli své posedlosti k udržování silné a disciplinované armády, která se za jeho panování stala hlavním mocenským faktorem ve státě. Zúčastnil se tzv. severské války na straně protišvédské koalice a mírovou smlouvou ve Stockholmu roku 1720 získal Pomořansko.
Jako první německý panovník měl i zámořské ambice a vyslal vlastní průzkumnou expedici do západní Afriky!


Ve vnitřní politice se opíral o byrokratický aparát a armádu a prováděl politiku posilování absolutismu. V náboženských otázkách byl tolerantní a pozval do země protestantské uprchlíky ze Solnohradska, aby pomohli osídlit východní Prusko, vylidněné morovou epidemií z roku 1713.


Po celý život ho sužovala dědičná porfyrie a spory s jeho synem Fridrichem. Zemřel 31. května 1740 v Postupimi u Berlína..
URL : https://www.valka.cz/Fridrich-Vilem-I-t21649#82841Verze : 0
URL : https://www.valka.cz/Fridrich-Vilem-I-t21649#169602Verze : 0
MOD