Main Menu
User Menu

6. gardový bitevní letecký pluk [1941-RRRR]

6th Guards Assault Aviation Regiment

6. gardový bitevný letecký pluk

6-й гвардейский штурмовой авиационный полк (6 гшап / гв. шап)

     
Název:
Name:
6. gardový bitevní letecký pluk
Originální název:
Original Name:
6-й Гвардейский «Московский» ордена Ленина Краснознамённый ордена Суворова III степени штурмовой авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
06.12.1941
Předchůdce:
Predecessor:
215. bitevný letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.05.1942-14.06.1942 211. zmiešaná letecká divízia
14.06.1942-DD.10.1942 264. bitevná letecká divízia
05.12.1943-01.04.1946 335. bitevná letecká divízia
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
06.12.1941-DD.MM.RRRR Filatov, Pjotr Sergejevič (Kapitan / Kапитан)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1942 Filatov, Pjotr Sergejevič (Major / Mайор)
DD.01.1942-DD.MM.RRRR Timofejev, Alexej Alexandrovič (Major / Mайор)
DD.MM.RRRR-DD.11.1942 Timofejev, Alexej Alexandrovič (Podpolkovnik / Подполковник)
DD.11.1942-08.03.1943 Čubčenkov, Kirill Mojsejevič (Podpolkovnik / Подполковник)
08.03.1943-21.04.1943 Trusov, Michail Trofimovič1) (Major / Mайор)
25.05.1943-DD.MM.RRRR Zaklepa, Kirill Petrovič (Major / Mайор)
DD.MM.RRRR-DD.10.1944 Zaklepa, Kirill Petrovič (Podpolkovnik / Подполковник)
DD.11.1944-DD.05.1945 Musienko, Ivan Alexandrovič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
04.05.1943-DD.MM.RRRR Moskovský
Vyznamenání:
Decorations:
21.12.1943 Rad Suvorova 3. stupňa
DD.08.1944 Rad červenej zástavy
17.05.1945 Leninov rad
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 16.01.1942 do 09.05.1945

1) dočasne poverený velením pluku
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
Čečelnickij, G.A.: Moskovskij gvardejskij šturmovyj: Bojevoj puť 6-ovo Moskovskovo gvardejskovo šturmovovo ordena Lenina i ordena Suvorova II stepeni Krasnoznamjonnovo aviacionnovo polka v Velikoj otečestvennoj vojne, Vojenizdat, 1960 (Чечельницкий Г. А. Московский гвардейский штурмовой: Боевой путь 6-го Московского гвардейского штурмового ордена Ленина и ордена Суворова II степени Краснознаменного авиационного полка в Великой Отечественной войне. — М.: Воениздат, 1960)
parnasse.ru
https://vk.com/club72571998
https://allaces.ru/sssr/struct/p/shap215.php
https://www.pobeda1945.su/division/3745
https://podvignaroda.ru/?#id=10034948
URL : https://www.valka.cz/6-gardovy-bitevni-letecky-pluk-1941-RRRR-t216312#607270Verze : 1
MOD
Vo všetkých mne známych verejne dostupných zdrojoch je veliteľ 6. gardového bitevného leteckého pluku A.A. Timofejev uvádzaný ako major. Pri skúmaní tzv. nagradnych listov (návrhov na udelenie vyznamenania) tejto jednotky za obdobie jeho velenia (január 1942 - november 1942) som však narazil na jeden, na ktorom je Timofejev dňa 25.08.1942 podpísaný už ako gvardii podpolkovnik.


https://podvignaroda.ru/?#id=10034948

URL : https://www.valka.cz/6-gardovy-bitevni-letecky-pluk-1941-RRRR-t216312#607312Verze : 4
MOD