Main Menu
User Menu

420. středisko radiolokačního průzkumu Třebotovice [1995-1995]

420th Radar Surveillance Centre Trebotovice

     
Název:
Name:
420. středisko radiolokačního průzkumu
Originální název:
Original Name:
420. středisko radiolokačního průzkumu Třebotovice
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1995
Předchůdce:
Predecessor:
420. středisko radiolokačního průzkumu
Datum zániku:
Disbanded:
30.09.1995
Nástupce:
Successor:
Rota průzkumu vzdušného prostoru Třebotovice
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1995-30.09.1995 42. radiotechnická brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.01.1995-30.09.1995 Třebotovice, kasárny
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
01.01.1995-30.09.1995 Uzel zabezpečení Naváděcího stanoviště Třebotovice (NS-2)
Poznámka:
Note:
Třebotovice, radiolokační stanoviště
Od 01.01.1995 byl zrušen "mezistupeň" Skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování a všechna Střediska radiolokačního průzkumu (StřRLPz=prapory) přímo podřízena velení radiotechnické brigády
Zdroje:
Sources:
České letectva a PVO č.1/94 "Na prahu změn - Organizační struktura 4. sboru PVO k 01.01.1994"
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/420-stredisko-radiolokacniho-pruzkumu-Trebotovice-1995-1995-t216037#606532Verze : 2