Main Menu
User Menu

Karel I. (V.)

Carlos I de España

     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Carlos I
Jméno v originále:
Original Name:
Carlos I de España
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král, císař, arcivévoda
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.02.1500 Ghent /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
21.09.1558 Cuacos de Yuste /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
král Španělska, Portugalska, Neapolu, Sicilie a Sardinie
císař římský
Arcivévoda Rakouský
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Karel-I-V-t21602#623785Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Carlos I
Jméno v originále:
Original Name:
Carlos I de España
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
14.03.1516-16.01.1556 Velitel : Velitelství armády

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Řád zlatého rouna
Order of Golden Fleece
Orden vom Goldenen Vlies
-

DD.MM.RRRR

Podvazkový řád
Order of Garter (K.G.)
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Karel-I-V-t21602#623786Verze : 0
MOD
Král španělský a císař římský Karel I. / V.


- vládl v letech 1516 - 1555


král španělský jako Karel I.
císař římský jako Karel V.
Karel I. (V.) - Karel V. na dobové alegorii zobrazen jako vládce světa

Karel V. na dobové alegorii zobrazen jako vládce světa
URL : https://www.valka.cz/Karel-I-V-t21602#82537Verze : 0
Karel Habsburský se narodil roku 1500 v Nizozemí jako dědic španělské koruny. Na španělský trůn usedl ve svých šestnácti letech jako Karel I. a stal se tím i pánem Neapolska a burgundského Nizozemí. Po smrti svého dědečka císaře Maximiliána I. se stal v roce 1519 také císařem jako Karel V., ač na tento post kandidoval i francouzský král František I. Když odjel na inauguraci, vypuklo proti němu ve Španělsku povstání nespokojené šlechty, které se podařilo potlačit až v roce 1522. To přimělo Karla k návratu a pak neopouštěl Španělsko po dalších sedm let.


Jeho ambicí bylo udělat ze Španělska říši, nad níž "slunce nezapadá". V jeho službách se vydali conquistadoři Cortéz a Pizzaro dobýt Mexiko a říši Inků. Na popud papeže přijal tzv. Tordesaillskou úmluvu v roce 1519, která rozdělovala všechna nově objevená území mezi Španělsko a Portugalsko. Mezitím vedl válku s Františkem I., kterého roku 1525 porazil u Pavie a poté ho držel v madridském vězení, dokud se nevzdal nároku na císařský titul a vlády nad severní Itálií. František I. uzavřel poté proti němu spojenectví s tureckým sultánem Sulejmanem I. Zákonodárcem, který v roce 1526 zasadil habsbursko-uherským vojskům těžký úder v bitvě u Moháče. Současně došlo k povstání protestantských stavů v Německu a tak se Karel V. ocitl v boji na dvou frontách. Karlovi se sice podařilo dočasně zastavit turecký nástup a udržet Nizozemí, ale nikdy se mu nepodařilo zastavit šíření protestantismu v říši a omezit nezávislost německých knížat.


V roce 1541 připravil císař tažení proti alžírskému bejovi, spojenci Sulejmana I., který podnikal proti španělskému pobřeží časté pirátské nájezdy. Karel povolal do své flotily největší velitele té doby - vévodu z Alby, kapitána Andrea Doriu z Janova i dobyvatle Mexika Hernána Cortése, ale jeho výpravu stihla porážka.


Když ve Francii nastoupil na trůn Jindřich II., obnovila se i válka s Francií a jí podporovanými protestantskými knížaty v Německu. V roce 1555 byl Karel V. donucen podepsat s protestanty tzv. Augspurský mír, kterým byla uznána luteránská víra za rovnoprávnou s katolicismem. Jindřichovi musel odstoupit Alsasko a Lotrinsko. V důsledku této porážky se roku 1556 rozhodl abdikovat jako král i císař. Španělský trůn přenechal svému synu Filipovi II. a císařský trůn bratru Ferdinandovi I. Přiznal tím, že sen o evropském impériu je neuskutečnitelný a rozdělil tím habsburské državy mezi dvě větve - španělskou a rakouskou. Poté odešel do ústraní španělského kláštera, kde v roce 1558 zemřel.
Karel I. (V.) - Karel V. - první rytíř říše (obraz od Tiziana)

Karel V. - první rytíř říše (obraz od Tiziana)
Karel I. (V.) - Královna Isabella, manželka Karla V. a matka Filipa II. (obraz od Tiziana)

Královna Isabella, manželka Karla V. a matka Filipa II. (obraz od Tiziana)
Karel I. (V.) - Náhrobek Karla V. v Escorialu, po císařově levé ruce - jeho dcera Marie, matka císaře a českého krále Rudolfa II.

Náhrobek Karla V. v Escorialu, po císařově levé ruce - jeho dcera Marie, matka císaře a českého krále Rudolfa II.
Karel I. (V.) - Karel V. se psem  (obraz od Tiziana)

Karel V. se psem (obraz od Tiziana)
URL : https://www.valka.cz/Karel-I-V-t21602#82555Verze : 0