Main Menu
User Menu

Baade, Ernst Günther

     
Příjmení:
Surname:
Baade
Jméno:
Given Name:
Ernst Günther
Jméno v originále:
Original Name:
Ernst Günther Baade
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.08.1897 Falkenhagen /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.05.1945 Bad Segeberg /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 90. divízie pancierových granátnikov
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Rytierskeho kríža k Železnému krížu s dubovými ratolesťami a mečmi.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Baade-Ernst-Guenther-t21597#405519Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Baade
Jméno:
Given Name:
Ernst Günther
Jméno v originále:
Original Name:
Ernst Günther Baade
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
22.08.1916 Leutnant
01.12.1925 Oberleutnant
01.08.1933 Rittmeister
01.08.1937 Major
01.03.1940 Oberstleutnant
01.04.1942 Oberst
20.03.1944 Generálmajor
01.08.1944 Generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.04.1942-05.07.1942 Velitel : Střelecký pluk 115
05.07.1942-28.07.1942 Velitel : Pluk tankových granátníků 115
02.04.1943-13.05.1943 Velitel : 999. lehká africká divize
03.11.1943-DD.11.1943 Velitel : 15. divize tankových granátníků
10.12.1943-09.12.1944 Velitel : 90. divize tankových granátníků
10.03.1945-13.04.1945 Velitel : LXXXI. armádní sbor

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

18..0..193

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 2. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 2nd Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 2. Klasse
-

25.11.1916

Železný kříž 2. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

24.12.1917

Železný kříž 1. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

05.06.1940

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 1. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 1st Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 1. Klasse
-

02.11.1941

Německý kříž ve zlatě
German Cross in Gold
Deutsche Kreuz in Gold
-

27.06.1942

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

22.02.1944

Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolesti
Knight's Cross with Oak Leaves
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub
402. držiteľ Dubových ratolestí.

16.11.1944

Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolesti a s meči
Knight's Cross with Oak Leaves and Swords
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub und Schwertern
111. držiteľ Mečov.

DD.MM.RRRR

Zvláštní odznak za zničení tanku jednotlivcem - stříbrný
Tank Destruction Badge - Silver
Sonderabzeichen für das Niederkämpfen von Panzerkampfwagen durch Einzelkämpfer - Silber
-

DD.MM.RRRR

Odznak za zranění 1939 stříbrný
Wound Badge 1939 Silver
Verwundetenabzeichen 1939 in Silber
-

DD.MM.RRRR

Odznak za zranění 1939 černý
Wound Badge 1939 Black
Verwundetenabzeichen 1939 in Schwarz
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Baade-Ernst-Guenther-t21597#422275Verze : 0
MOD
Generalleutnant Ernst Günther Baade

nar.: 20.8 1897, Falkenhagen
zomr.: 8.5.1945, Bad Segeberg


- veliteľ 90. Panzergrenadier-Division
- velitel: 999. leichte Afrika-Division


Už ako 17 ročný sa v roku 1914 hlási ako dobrovoľník k 9. Ulanenregiment, s ktorým sa zúčastňuje bojov na východnom fronte, kde vďaka vynikajúcemu hodnoteniu je vybraný za dôstojníckeho čakateľa a v auguste roku 1916 povýšený do hodnosti Leutnant. V roku 1918 je prevelený na západný front a pri jednom plynovom útoku zranený. Do zálohy je poslaný v roku 1920, ale už v roku 1924 opätovne vstupuje do Reichswehru. Po absolvovaní viacerých kurzov na vojenských školách dostáva Baade svoje prvé veliteľské miesto - stáva sa veliteľom eskadróny v Kavallerie-Regiment 3.

Na začiatku druhej svetovej vojny je Baade v hodnosti Major veliteľom Aufklärungs-Abteilung 17. Po skončení poľského ťaženia je Baade vo februári 1940 povýšený do hodnosti Oberstleutnant a je vymenovaný za veliteľa I. Abteilung v Reiter-Regiment 22, s ktorým sa zúčastňuje západného ťaženia. Počas bojov o La Rochelle v júni 1940 je ťažko ranený a k jednotke sa vracia až v polovici roku 1941, následne v decembri toho istého roku preberá velenie Kradschützenbataillon 4.

Ďalšie povýšenie nasleduje 16.3.1942, kedy dostáva hodnosť Oberst a súčasne je preložený do Afriky k 15. Panzer-Division, kde preberá velenie Schützen-Regiment 115. V júni 1942 sa jeho pluk zaplieta do ťažkých obranných bojov, počas ktorých Oberst Baade mnohokrát vedie úspešné protiútoky - známym sa stal napr. útok jeho pluku pri Bir Hacheim. Za úspešné dobytie tejto pevnosti je mu dňa 27.6.1942 udelený Rytiersky kríž. O pár týždňov neskôr je Baade počas bojov o El Alamein zranený črepinou granátu a musí byť letecky prevezený do nemocnice v Ríme.

Po uzdravení je odvelený na vrchné veliteľstvo talianskej armády, kde pôsobí vo funkcii štábneho dôstojníka pri nemeckom Generalkommando. Po vylodení spojencov na Sicílii a následnom nemeckom ústupe je Baade v máji roku 1943 veliteľom "Messina-Straße" a následne je mu zverená zodpovednosť za evakuáciu nemeckých jednotiek zo Sicílie. Počas ďalších ústupových bojov v Taliansku preberá Baade v novembri 1943 ako zastupujúci veliteľ velenie 15. Panzergrenadier-Division a súčasne velí aj 90. Panzergrenadier-Division počas ťažkých bojov v Monte Casino. Dňa 22.2.1944 je za osobnú statočnosť pri ťažkých bojoch vyznamenaný Dubovými ratolesťami k Rytierskemu krížu. V marci 1944 je povýšený do hodnosti Generalmajor, pričom ďalšie povýšenie prichádza už o pol roka nato, 20.9.1944, kedy je po ťažkých obranných bojoch v Sacco-Tal povýšený do hodnosti Generalleutnant. Za výkony jeho 90. Panzergrenadier-Division je dňa 16.11.1944 vyznamenaný Rytierskym krížom s dubovými ratolesťami a mečmi. Na jar 1945 je odvelený do kurzu veliacich generálov a v marci sa vracia na front ako veliaci generál LXXXI. Armeekorps. Ku koncu vojny je Baade dňa 5.4.1945 počas služobnej cesty ťažko zranený pri útoku spojeneckého stíhacieho bombardéru. Zomiera deň pred skončením vojny v nemocnici v Bad Segeberg.


Ďalšie vyznamenania:

- Spona 1939 k Železnému krížu 1914 II. triedy (1939 Spange zum 1914 Eiserne Kreuz II. Klasse) - 18.9.1939
- Spona 1939 k Železnému krížu 1914 I. triedy (1939 Spange zum 1914 EK I. Klasse) - 5.6.1940
- Železný kríž 1914 II. triedy (1914 Eiserne Kreuz II. Klasse) - 25.11.1916
- Železný kríž 1914 I. triedy (1914 Eiserne Kreuz I. Klasse) - 24.12.1917
URL : https://www.valka.cz/Baade-Ernst-Guenther-t21597#82507Verze : 0
MOD
...
Baade, Ernst Günther - zdroj: Lexikon der Wehrmacht

zdroj: Lexikon der Wehrmacht
URL : https://www.valka.cz/Baade-Ernst-Guenther-t21597#82508Verze : 0
MOD