Main Menu
User Menu

Vozatajská kolona jezdectva č. 345 [1939-1939]

Cavalry Supply Column no. 345

Kolumna taborowa kawaleryjska nr 345

     
Název:
Name:
Vozatajská kolona jezdectva č. 345
Originální název:
Original Name:
Kolumna taborowa kawaleryjska nr 345
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1)
Datum zániku:
Disbanded:
13.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-13.09.1939 Suvalská jezdecká brigáda 3)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD.08(09?).1939 Augustów/? /
DD.08(09?).1939-11.09.1939 Augustów-???-???-???-lesy východně Wysokie Mazowieckie/přesun /
11.09.1939-12.09.1939 lesy východně Wysokie Mazowieckie-???-lesy prostor Liza Stara/přesun / 4)
13.09.1939 lesy prostor Liza Stara-???-???-prostor Liza Nowa-prostor Hodyszewo/přesun / 4)

Velitel:
Commander:
24.08.1939-DD.09.1939 Poniatowski, Zygmunt (podporučík jezdectva v záloze) 5)
Výzbroj:
Armament:
Vozatajská kolona jezdectva dvouspřežná typ II
Poznámka:
Note:
1) Kolona v mírové sestavě brigády neexistovala. Byla nově vystavena 1. hulánským plukem v průběhu utajené poplachové mobilizace.
2) Na rozkaz velitele Jezdecké operační skupiny Podhorski byly zbytky brigádních vozatajských kolon Suvalské a Podleské jezdecké brigády zlikvidovány z důvodu zpomalování přesunů brigád.
3) Kolona byla podřízená prostřednictvím velitele pochodové skupiny transportnímu důstojníkovi brigády. Ve dnech 11.-.13.09.1939 brigádní vozatajské kolony neměly s brigádou spojení.
4) V lesích u Wysokie Mazowiekie stratily kolony brigádního vozatajstva kontakt s brigádou. Podle názoru velitele brigády byly pravděpodobně zničeny Němci nebo ustupovaly samostatně. Velitelem celé skupiny brigádního vozatajstva byl setník Edward Capałła (zbrojní důstojník 3. švališerského pluku). Ten se po neúspěšných pokusech o navázání spojení s brigádou rozhodl přesunout skupinu do prostoru lesů u obce Liza Stara, kde narazila na postupující německé jednotky. Při pokusu o přechod přez silnici ve směru na Białystok se skupina dostala do střetu s něm. motorizovanou kolonou. Prošla pouze část skupiny, jejíž další osudy nejsou známy. Zbytek částečně zanechal povozy v lese a částečně ustoupil přes obec Liza Nowa do prostoru obce Hodyszewo, kde se připojil k brigádě.
5) (18.12.1901-DD.MM.1993?). Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
Zdroje:
Sources:

https://www.valka.cz/topic/view/214154
www.dws.org.pl
Bartosik, Henryk: Kwestionariusz dla oficerów Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.18/G/3, str. 2-3 (17-18)
Jarmołowicz, Tomasz: Kwestionariusz, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.18/C/1, str. 1
Podhorski, Zygmunt: Suwalska Brygada Kawalerii – Relacje, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.18/A/1, str. 32 (35), 34 (37)

URL : https://www.valka.cz/Vozatajska-kolona-jezdectva-c-345-1939-1939-t215666#605527Verze : 0
MOD