Main Menu
User Menu

Vozatajská kolona jezdectva č. 43 [1939-1939]

Cavalry Supply Column no. 43

Kolumna taborowa kawaleryjska nr 43

     
Název:
Name:
Vozatajská kolona jezdectva č. 43
Originální název:
Original Name:
Kolumna taborowa kawaleryjska nr 43
Datum vzniku:
Raised/Formed:
28.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
28.08.1939-05.09.1939 Kresová jezdecká brigáda 3)
05.09.1939-DD.09.1939 bez nadřízeného velitelství 4)
Dislokace:
Deployed:
28.08.1939-DD.08.1939 Rzeszów/? /
DD.08.1939-DD.08(09?). 1939 Rzeszów-???-???-???/přesun po železnici /
DD.08(09?).1939-05.09.1939 ???-???-???/přesun /
05.09.1939-DD.09.1939 ???-???-???-???/přesun / 4)

Velitel:
Commander:
24.08.1939-DD.09.1939 Fiszer, Stefan (poručík vozatajstva v záloze) 5)
Výzbroj:
Armament:
Vozatajská kolona jezdectva dvouspřežná typ I
Poznámka:
Note:
1) Kolona v mírové sestavě brigády neexistovala. Byla nově vystavena 20. hulánským plukem v průběhu utajené poplachové mobilizace.
2) Datum zániku kolony není ve zdrojích uvedeno.
3) Kolona byla podřízená prostřednictvím velitele pochodové skupiny transportnímu důstojníkovi brigády.
4) Podle zprávy velitele kolony tato ustupovala odděleně od ostatních kolon.
5) (27.10.1897-12.09.1944). Ve schématizmu záložních důstojníků z 1934 r. je uveden jako Fischler Stefan, poručík 5. vozatajské korouhve. Dostal se do Polské armády v SSSR a s ní se přesunul na Střední východ. Był na dlouhodobé dovolené a zemřel v Káhiře. Jeho zpráva o činnosti v září 1939 je uložena v Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.48/F, ke které ovšem nemám přístup.
Zdroje:
Sources:

https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
Rocznik Oficerski Rezerw, str. 715
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011, str. 42, 116, 219
Rocznik Oficerski Rezerw, str. 715
Wróblewski, Jan: Armia „Łódź” 1939, WIH, MON, Warszawa 1975, str. 215

URL : https://www.valka.cz/Vozatajska-kolona-jezdectva-c-43-1939-1939-t215202#604458Verze : 0
MOD