Main Menu
User Menu

Sikorsky CH-53 Sea Stallion

přehled verzí

Sikorsky CH-53 - přehled verzí


YCH-53A - prototyp těžkého nákladního dvoumotorového vertulníku pro USMC, 2 ks
CH-53A Sea Stallion - sériová varianta pro USMC, motory T64-GE-6; 137 ks
RH-53A Sea Stallion - odminovací konverze CH-53A, 15 ks
MH-53A Sea Stallion - RH-53A upravené na záchranné, 15 ks
TH-53A Sea Stallion - cvičná konverze CH-53A pro USAF, 8 ks
HH-53B Super Jolly Green Giant - těžký záchranný vrtulník pro USAF, nástavec pro doplňování paliva za letu, motory T64-GE-3; 8 ks
TH-53B - cvičná konverze MH-53J, 6 ks
HH-53C Super Jolly Green Giant - obdoba HH-53B, pomocné nádrže, nákladní naviják, motory T64GE-7; 44 ks
CH-53C Super Jolly Green Giant - čistě transportní obdoba HH-53C; 20 ks
CH-53D Sea Stallion - modernizace CH-3A s větším nákladním prostorem, vybavením pro vlekání, motory T64-GE-413; 126 ks
RH-53D Sea Stallion - odminovací varianta CH-53D, nástavec pro doplňování paliva za letu; 36 ks
MH-53D Sea Stallion - přejmenované RH-53D
VH-53D Sea Stallion - štábní transportní konverze CH-53D, 2 ks
YCH-53E Super Stallion - prototyp třímotorové transportní verze, sedmilistý rotor; 2 ks
CH-53E Super Stallion - sériová varianta pro USMC, motory T64-GE-416; 180 ks
YMH-53E - prototyp odminovací varianty, 1 konverze
MH-53E Sea Dragon - třímotorový odminovací a transportní vrtulník pro US Navy; 47 ks
CH-53G - licenční verze CH-53E pro Německo, 110 ks
CH-53GS - německá modernizace avioniky, 20 konverzí
CH-53GE - německá modernizace pro záchranné účely, 26 konverzí
CH-53GA - další německá modernizace avioniky a vybavení, 40 konverzí
HH-53H Pave Low III - konverze HH-53C pro noční záchranné mise, 11 ks
MH-53H - úprava HH-53H umožňující také výsadky speciálních jednotek, 8 ks
MH-53J Pave Low III Enhanced - modernizace HH-53B/HH-53C/CH-53C/MH-53H záchranná a výsadková pro spec. jednotky; 43 konverzí
CH-53K King Stallion - zásadní zvětšená třímotorová transportní modernizace, motory GE38; 4 ks
MH-53M Pave Low IV - další SAR a výsadková modernizace, 25 ks


S-65C-1 - vzorové kusy exportní verze CH-53E pro Německo, 2 ks
S-65C-2 - jinak S-65-Oe, exportní verze CH-53D pro Rakousko; 2 ks
S-65C-3 Ya'sur - exportní verze CH-53D pro Izrael; 36 ks
S-65C-3 Ya'sur 2000 - modernizace s cílem posunout vyřazení za rok 2000
S-65C-3 Ya'sur 2025 - další modernizace
S-80M-1 - exportní verze MH-53E pro Japonsko, 11 ks


Lambert, Mark. Jane's All the World's Aircraft 1991-1992. Jane's Information Group, Coulsdon 1991. ISBN 0-7106-0965-5.
http://www.uswarplanes.net/seastallion.html
URL : https://www.valka.cz/Sikorsky-CH-53-Sea-Stallion-t21510#592543Verze : 1
MOD
Vrtulník Sikorsky CH-53 Sea Stallion (tovární označení S-65) mal vo Vietname pre americkú armádu mimoriadný význam. S výnimou sovietskych konštrukcii bol najväčším vrtulníkom na svete. Prvky ako rotor, reduktor, transmise a systém riadenia, ktoré boli vyrobené zo zliatin so značným podielom titanu, prevzal od predchádzajúceho typu S-64 SkyCrane. Listy hlavného rotoru sú sklopné čo umožňuje službu aj na palubách lodí.
Transportné vrtulníky US Air Force CH-53 a HH-53B/C (nazývané Super Jollies) boli nasadené vo Vietname v roku 1967.
Špeciálne záchranné verzie HH-53H a MH-53J amerického letectva sú modifikáciami štandardných HH-53B/C.
Najvetšiu flotilu vrtulníkov S-65 má po USA Nemecko. Pre Bundeswehr vyrobila tovareň Fokker 110 kusov v licencii.
Vrtulníky RH-53D boli použité pri neúspešnom pokuse o oslobodenie amerických rukojemníkov v Iráne v roku 1980.
CH-53 boli nasadené aj pri americkej invázii na Grenadu.
Vrtuľníky CH-53 patria k výzbroji útočných výsadkových lodí triedy Tarawa.Predstavujú najväčšie vrtuľníky v službách US Marine Corps.
URL : https://www.valka.cz/Sikorsky-CH-53-Sea-Stallion-t21510#36506Verze : 2