Main Menu
User Menu

Pěší pluk (motorizovaný) 71 [1937-1942]

71st Infantry Regiment (motorized

Infanterie-Regiment (motorisiert) 71

     
Název:
Name:
Pěší pluk (motorizovaný) 71
Originální název:
Original Name:
Infanterie-Regiment (motorisiert) 71
Datum vzniku:
Raised/Formed:
12.10.1937
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 71
Datum zániku:
Disbanded:
15.10.1942
Nástupce:
Successor:
Granátnický pluk (motorizovaný) 71
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
12.10.1937-15.10.1942 29. pěší divize (motorizovaná)
Dislokace:
Deployed:
12.10.1937-DD.MM.RRRR Erfurt, ? /

Velitel:
Commander:
12.10.1937-07.09.1940 Boltenstern, Walter von (Oberst)
01.10.1940-03.10.1941 Lisso, Hans (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und der Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-motorizovany-71-1937-1942-t214854#603623Verze : 1
MOD