Main Menu
User Menu

Douglas AD Skyraider

Douglas A-1 Skyraider - přehled verzí

Prehľadové forum vývojových verzií:


Prototypy:
XBT2D-1
XBT2D-1P
XBT2D-1N
XBT2D-1QSériové stroje a továrne modofikácie:
Označenie používané u U.S. Navy v období
do 1962.........od 1962
AD-1
AD-1Q
XAD-1W
XAD-2
AD-2
AD-2Q
AD-2QU
AD-3
AD-3QU
AD-3W
AD-3N
AD-3E
AD-3S
AD-4

AD-4N
AD-4NA................A-1D
AD-4W (AEW.1 u FAA)
AD-4Q
AD-4L
AD-4NA
AD-4NL
AD-4B
AD-5...................A-1E
AD-5N................A-1G
AD-5W...............EA-1E
AD-5S
AD-5Q................EA-1F
AD-6...................A-1H
AD-7...................A-1J
URL : https://www.valka.cz/Douglas-AD-Skyraider-t21453#60730Verze : 0
Článek o jedné zajímavé akci Skyraiderů nad Vietnamem naleznete zde: Toilet bomber
URL : https://www.valka.cz/Douglas-AD-Skyraider-t21453#103928Verze : 0