Main Menu
User Menu

Vozatajská kolona jezdectva č. 42 [1939-1939]

Cavalry Supply Column no. 42

Kolumna taborowa kawaleryjska nr 42

     
Název:
Name:
Vozatajská kolona jezdectva č. 42
Originální název:
Original Name:
Kolumna taborowa kawaleryjska nr 42
Datum vzniku:
Raised/Formed:
28.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
28.08.1939-05.09.1939 Kresová jezdecká brigáda 3)
05.09.1939-DD.09.1939 bez nadřízeného velitelství 4)
Dislokace:
Deployed:
28.08.1939-DD.08.1939 Rzeszów/? /
DD.08.1939-DD.08(09?). 1939 Rzeszów-???-???-???/přesun po železnici /
DD.08(09?).1939-05.09.1939 ???-???-???/přesun /
05.09.1939-DD.09.1939 ???-les severně Lodž-Skierniewice (Łowicz)-Leszno-Nowy Dwór Mazowiecki-Varšava/přesun / 4)

Velitel:
Commander:
24.08.1939-DD.09.1939 NN 5)
Výzbroj:
Armament:
Vozatajská kolona jezdectva dvouspřežná typ I
Poznámka:
Note:
1) Kolona v mírové sestavě brigády neexistovala. Byla nově vystavena 20. hulánským plukem v průběhu utajené poplachové mobilizace.
2) Datum zániku kolony není ve zdrojích uvedeno.
3) Kolona byla podřízená prostřednictvím velitele pochodové skupiny transportnímu důstojníkovi brigády.
4) Majewski uvádí, že skupina brigádního vozatajstva zahájila bez spojení s velitelstvím brigády samostatný ústup už 5. září a po uvedené ose její zbytky dorazily do Varšavy. Wróblewski uvádí, že většina vozatajstva se od brigády odtrhla 8. září a zamířila ve směru na Łowicz. O jejích dalších osudech nejsou žádné další informace.
5) Velitel kolony je neznámý
Zdroje:
Sources:

Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011, str. 42, 116,
Wróblewski, Jan: Armia „Łódź″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1975, str. 215
URL : https://www.valka.cz/Vozatajska-kolona-jezdectva-c-42-1939-1939-t214290#602339Verze : 1
MOD