Main Menu
User Menu

Solovastru

Solovastru

Solovăstru (Görgényoroszfalu)

     
Název:
Name:
Solovastru
Originální název:
Original Name:
Solovăstru
Další názvy:
Other Names:
Solovăstru
Weichseldorf
Görgényoroszfalu
Reußischdorf
Orozfalu
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Murešská župa
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
46°46'30.00"N 24°46'10.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1381
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
26.06.1944-25.09.1944
1. letka Bitevní eskadry 2
1st Squadron of the 2nd Ground Attack Wing
26.06.1944-25.09.1944
2. letka Bitevní eskadry 2
2nd Squadron of the 2nd Ground Attack Wing
26.06.1944-25.09.1944
3. letka Bitevní eskadry 2
3rd Squadron of the 2nd Ground Attack Wing
26.06.1944-25.09.1944
I. skupina Bitevní eskadry 2
1st Group of the 2nd Ground Attack Wing
26.06.1944-25.09.1944
Štáb I. skupiny Bitevní eskadry 2
Staff of the 1st Group of the 2nd Ground Attack Wing
DD.08.1944-10.09.1944
10. (protitanková) letka Bitevní eskadry 2
10th (Anti-Tank) Squadron of the 2nd Ground Attack Wing
DD.08.1944-07.09.1944
14. (protitanková) letka Bitevní eskadry 9
14th (Anti-Tank) Squadron of the 9th Ground Attack Wing
DD.08.1944-12.09.1944
2. letka Skupiny blízkého průzkumu 14
2nd Squadron of the 14th Short-Range Reconnaissance Group
DD.08.1944-25.09.1944
4. letka Bitevní eskadry 2
4th Squadron of the 2nd Ground Attack Wing
DD.08.1944-25.09.1944
5. letka Bitevní eskadry 2
5th Squadron of the 2nd Ground Attack Wing
DD.08.1944-25.09.1944
6. letka Bitevní eskadry 2
6th Squadron of the 2nd Ground Attack Wing
DD.08.1944-DD.10.1944
7. letka Bitevní eskadry 10
7th Squadron of the 10th Ground Attack Wing
DD.08.1944-DD.10.1944
8. letka Bitevní eskadry 10
8th Squadron of the 10th Ground Attack Wing
DD.08.1944-DD.10.1944
9. letka Bitevní eskadry 10
9th Squadron of the 10th Ground Attack Wing
DD.08.1944-22.09.1944
Bitevní eskadra 2
2nd Ground Attack Wing
DD.08.1944-DD.10.1944
I. letecký sbor
I Air Corps
DD.08.1944-25.09.1944
II. skupina Bitevní eskadry 2
2nd Group of the 2nd Ground Attack Wing
DD.08.1944-DD.10.1944
III. skupina Bitevní eskadry 10
3rd Group of the 10th Ground Attack Wing
DD.08.1944-12.09.1944
III. skupina Bitevní eskadry 2
3rd Group of the 2nd Ground Attack Wing
DD.08.1944-22.09.1944
Štáb Bitevní eskadry 2
Staff of the 2nd Attack Wing
DD.08.1944-25.09.1944
Štáb II. skupiny Bitevní eskadry 2
Staff of the 2nd Group of the 2nd Ground Attack Wing
DD.08.1944-DD.10.1944
Štáb III. skupiny Bitevní eskadry 10
Staff of the 3rd Group of the 10th Ground Attack Wing
10.09.1944-12.09.1944
2. letka Skupiny blízkého průzkumu 16
2nd Squadron of the 16th Short-Range Reconnaissance Group
11.09.1944-25.09.1944
Noční bitevní skupina 5
5th Night Ground Attack Group
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
hu.wikipedia.org
ro.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Solovastru-t213726#600752Verze : 0
MOD