Main Menu
User Menu

11. střelecký prapor [1939-1939]

11th Rifles Battalion

11 Batalion Strzelców

     
Název:
Name:
11. střelecký prapor
Originální název:
Original Name:
11 Batalion Strzelców
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
II. prapor 43. pěšího pluku
Datum zániku:
Disbanded:
06.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
– II. prapor 43. pěšího pluku XIII. pěší brigády 1)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.08.1939-06.09.1939 Volyňská jezdecká brigáda 2)
Dislokace:
Deployed:
27.08.1939-29.08.1939 Brody (Броди)/? /
29.08.1939-31.08.1939 1939 Brody (Броди)-???-??? / -???-???/přesun po železnici /
31.08.1939 ???-Łobodno/přesun /
01.09.1939 Łobodno/? /
01.09.1939-02.09.1939 1939 Łobodno-Ostrowy nad Okszą/noční přesun /
02.09.1939 prostor Ostrowy nad Okszą-Raków/boj /
02.09.1939-03.09.1939 Ostrowy nad Okszą-???-prostor Brzeźnica-Strzelce Wielkie-Sulmierzyce-prostor Łękińsko/Łękawa/noční přesun /
03.09.1939-04.09.1939 prostor Łękińsko/Łękawa-???-severně Bełchatów (prostor Głupice?)/noční přesun /
04.09.1939-05.09.1939 severně Bełchatów (prostor Głupice?)-???-Woźniki-Mąkolice-les západně Krężna/noční přesun /
05.09.1939 les západně Krężna-Wola Krzysztoporska (boj)- les západně Krężna-???/přesun /
06.09.1939 ???-??? /

Velitel:
Commander:
27.08.1939-06.09.1939 Warchoł, Władysław (podpułkownik piechoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

27.08.1939-DD.09.1939 1. rota 11. střeleckého praporu 3)
27.08.1939-DD.09.1939 2. rota 11. střeleckého praporu 3)
27.08.1939-DD.09.1939 3. rota 11. střeleckého praporu 3)
27.08.1939-DD.09.1939 kulometná rota 11. střeleckého praporu 3)
27.08.1939-DD.09.1939 protitanková četa 11. střeleckého praporu 3)
27.08.1939-DD.09.1939 průzkumná četa 11. střeleckého praporu 3)
27.08.1939-DD.09.1939 zákopnická četa 11. střeleckého praporu 3)
27.08.1939-DD.09.1939 spojovací četa 11. střeleckého praporu 3)
27.08.1939-DD.09.1939 hospodářská četa 11. střeleckého praporu 3)
Čestný název:
Honorary Name:

Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Po bojích u obce Ostrowy nad Okszą s jednotkami Střeleckého pluku 12 (4. tanková divize) a u obce Wola Krzysztoporska s 8. rotou 1. tankového pluku a II. praporem Střeleckého pluku 1 (1. Tanková divize) měl prapor ve svých řadách pouze kolem 150 mužů. Proto byl velitelem brigády uznán za nebojeschopný a odeslán do hlubokého týlu fronty. Malá část zůstala ve Varšavě a podílela se na její obraně. Kolem 11. září zbytkek praporu i s velitelem dosáhl města Chełm, kde byl 13. září začleněn do nově tvořeného 43. pěšího pluku XIII. pěší brigády.
2) Dne 05.09.1939 byl prapor dočasně podřízen veliteli 2. legionářského pěšího pluku k provedení protiútoku na jednotky 1. tankové divize pronikající obranou pluku.
3) O činnosti ani zániku roty (čety) jsem v uvedených zdrojích nenašel žádné informace.
Zdroje:
Sources:

Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991, str. 50, 93, 103, 105, 106, 118, 147, 149, 165
Czyżewski, Ludwik: Od Gór Borowskich do Zakroczymia, MON, Warszawa 1982, str. 73-79
Jarno, Witold: 13 Dywizja Piechoty w wojnie 1939 roku, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Warszawa 2012, str. 66, 180
Wróblewski, Jan: Armia „Łódź″ 1939, MON, WIH, Warszawa 1975, str. 59, 83, 104, 128, 146, 147, 180

URL : https://www.valka.cz/11-strelecky-prapor-1939-1939-t213360#599906Verze : 1
MOD

Velitelská sestava praporu:


velitel praporu (dowódca batalionu) – 27.08.1939-06.09.1939 podplukovník pěchoty Władysław Warchoł 1)
zástupce velitele (zastępca dowódcy) – 27.08.1939-06.09.1939 major pěchoty ve výslužbě Joachim Rogala 2)
pobočník velitele (adiutant) – 27.08.1939-06.09.1939 kapitán pěchoty Franciszek Teodor Knapik 3)
účetní důstojník (płatnik) – 27.08.1939-DD.09.1939 NN 10)
spojovací důstojník (oficer łączności) – 27.08.1939-05(?).09.1939 kapitán pěchoty Mieczysław Malinowski 4)
lékař – 27.08.1939-DD.09.1939 porucznik lekarz Stefan Leszek Marciniak 5)
proviantní důstojník (oficer żywnościowy) – 27.08.1939-DD.09.1939 NN 10)
1. rota – 27.08.1939-DD.09.1939 kapitán pěchoty Tadeusz Dębski 6)
2. rota – 27.08.1939-06.09.1939 kapitán pěchoty Aleksander Zawada 7)
3. rota – 27.08.1939-DD.09.1939 poručík pěchoty Józef Pawlak (?) 8)
kulometná rota (kompania ckm) – 27.08.1939-06.09.1939 poručík pěchoty Paweł Górski 9)
protitanková četa (pluton przeciwpancerny) – 27.08.1939-DD.09.1939 NN 10)
průzkumná četa (pluton zwiadowczy) – 27.08.1939-DD.09.1939 NN 10)
zákopnická četa (pluton pionierów) – 27.08.1939-DD.09.1939 NN 10)
spojovací četa (pluton łączności) – 27.08.1939-DD.09.1939 kapitán pěchoty Mieczysław Malinowski 4)
hospodářská četa (pluton gospodrczy) – 27.08.1939-DD.09.1939 podporučík pěchoty v záloze Marian Bronisław Antoni Dworak 11)


Poznámky:
1) (11.12.1895-DD.04(05?).1940). Do mobilizace byl velitelem II. praporu 43. pěšího pluku. Se zbytkem praporu ustoupil do prostoru města Chełm (kolem 11.09.1939) a tam byl jmenován velitelem sloučeného 43. pěšího pluku nově utvořené XIII. pěší brigády. V noci z 25. na 26. 09 1939 padl do sovětského zajetí a byl v Charkově zavražděn příslušníky NKVD. Dne 09.11.2007 byl povýšen in memoriam do hodnosti plukovníka.
2) (14.11.1895-DD.MM.RRRR). Ve schématizmu z 1934 r. (Rocznik Oficerski Rezerw) je uveden jako poručík pěchoty ve výslužbě. Při ústupu do zápolí zůstal ve Varšavě. Głowacki jej uvádí jako kapitána spojovacího vojska ve funkci šifrovacího důstojníka ve štábu Armády „Varšava“. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
3) (23.11.1907-DD.MM.RRRR). Do mobilizace byl pobočníkem velitele II. praporu 43. pěšího pluku. Po ústupu do Chełmu był pobočníkem velitele sloučeného 43. pěšího pluku nově utvořené XIII. pěší brigády. Po kapitulaci DD.09.1939 padl do německého zajetí. Válku přežil. Jeho zpráva o činnosti v září 1939 je uložena v Centralnym Archiwum Wojskowym ve Varšavě pod sign. II/3/13.
4) (19.05.1906-05(?).09.1939). Podle originální kartotéky Polského červeného kříže padl v obci Wola Krzysztoporska. Jiný zdroj uvádí bez určení dne a místa, že padl v průběhu zářijových bojů. Jarno uvádí, že byl spojovacím důstojníkem ještě ve sloučeném 43. pěším pluku XIII. pěší brigády.
5) (20.11.1910-DD.MM.RRRR). Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
6) (09.04.1901-DD.MM.RRRR). Do mobilizace byl velitelem 4. roty 43. pěšího pluku. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
7) (19.04.1907-DD.MM.RRRR). Do mobilizace byl velitelem 5. roty 43. pěšího pluku. Dne 06.09.1939 padl do německého zajetí.
8) (05.03.1908-DD.04.1940). Jako velitel 3. roty je uveden v práci Bielského a Przemszy-Zielińského. Jarno jej uvádí v Náhradním středisku 13. pěší divize ve městě Równe (Рівне) na Ukrajině. Dne 17.09.1939 do města vstoupily jednotky sovětské 45. střelecké divize a zajaly většinu důstojníků náhr. střediska. DD.04(05).1940 byl zavražděn příslušníky NKVD. Dne 09.11.2007 byl povýšen in memoriam do hodnosti kapitána.
9) (29.05.1909-21.09.1939). Do mobilizace byl velitelem 2. kulometné roty 43. pěšího pluku. Po ústupu do Chełmu był velitelem kulometné roty sloučeného 43. pěšího pluku nově utvořené XIII. pěší brigády. Padl v boji u obce Łaszczów.
10) Ve zdrojích není uveden.
11) (14.12.1908-DD.MM.RRRR). Po odeslání praporu do zázemí se dostal do Varšavy, kde se zúčastnil její obrany v řadách 2. roty 43. pěšího pluku 13. pěší divize (po znovuvytvoření). Po kapitulaci padl 29.09.1939 do německého zajetí.

Zdroje:
www.stankiewicz.e.pl
https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
www.wbc.poznan.pl
Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991, str. 353, 390, 406, 416,
Jarno, Witold: 13 Dywizja Piechoty w wojnie 1939 roku, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Warszawa 2012, str. 187, 235
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995, str. 369
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/11-strelecky-prapor-1939-1939-t213360#599908Verze : 0
MOD