Main Menu
User Menu

245. letka podpory a bojového zabezpečení [2013- ]

245th Support and Combat Support Squadron

     
Název:
Name:
245. letka podpory a bojového zabezpečení
Originální název:
Original Name:
245. letka podpory a bojového zabezpečení
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.2013
Předchůdce:
Predecessor:
245. prapor podpory a bojového zabezpečení
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.2013-DD.MM.RRRR 24. základna dopravního letectva
Dislokace:
Deployed:
01.12.2013-DD.MM.RRRR Praha, letiště

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.mocr.army.cz
URL : https://www.valka.cz/245-letka-podpory-a-bojoveho-zabezpeceni-2013-t213321#599762Verze : 0
MOD
245. letka podpory a bojového zabezpečení


Je určena k logistickému a bojovému zabezpečení 24. základny dopravního letectva. Organizačně je členěna na velitelství letky, štáb letky, skupinu zabezpečení terminálu Ruzyně, rotu bojového zabezpečení včetně stanice biologické ochrany letiště a rotu logistické podpory. Rota bojového zabezpečení plní úkoly spojené se střežením objektů a prostorů, včetně vševojskových výcvikových úkolů. Rota logistické podpory zabezpečuje především přepravu osob a materiálu, dodávky PHM, přípravu a výdej stravy a skladování materiálu.
URL : https://www.valka.cz/245-letka-podpory-a-bojoveho-zabezpeceni-2013-t213321#599763Verze : 0
MOD