Main Menu
User Menu

II. těžký dělostřelecký oddíl /motorisovaný/ pluku 305, velitelství [1938-1938]

Headquarters of the 2nd Heavy Artillery Battalion /Motorised/ of the 305th Regiment

     
Název:
Name:
II. těžký dělostřelecký oddíl /motorisovaný/ pluku 305, velitelství
Originální název:
Original Name:
II. těžký dělostřelecký oddíl /motorisovaný/ pluku 305, velitelství
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 448 - Mobilisovaný útvar 448-B-6
Datum zániku:
Disbanded:
DD.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
26.09.1938-DD.10.1938 Skupina těžkého dělostřelectva 1, velitelství
Dislokace:
Deployed:
26.09.1938-DD.09.1938 Tábor, Dělostřelecké kasárny I /
DD.09.1938-DD.10.1938 Přerov, ? /
DD.10.1938-DD.10.1938 Tábor, Dělostřelecké kasárny I /

Velitel:
Commander:
26.09.1938-DD.10.1938 Dobrovodský, Antonín (podplukovník dělostřelectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.09.1938-DD.10.1938 4. těžká dělostřelecká baterie /motorisovaná/ pluku 305
DD.09.1938-DD.10.1938 5. těžká dělostřelecká baterie /motorisovaná/ pluku 305
DD.09.1938-DD.10.1938 6. těžká dělostřelecká baterie /motorisovaná/ pluku 305

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
krycí jméno ?
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond
Minařík, P. - Šrámek, P.: Dělostřelectvo čs. armády v době vyvrcholení mnichovské krize. Historie a vojenství 59, 2010, č. 1, s. 46-55.
URL : https://www.valka.cz/II-tezky-delostrelecky-oddil-motorisovany-pluku-305-velitelstvi-1938-1938-t213043#599069Verze : 8
MOD