Main Menu
User Menu

II. těžký dělostřelecký oddíl /motorisovaný/ pluku 304, velitelství [1938-1938]

Headquarters of the 2nd Heavy Artillery Battalion /Motorised/ of the 304th Regiment

     
Název:
Name:
II. těžký dělostřelecký oddíl /motorisovaný/ pluku 304
Originální název:
Original Name:
II. těžký dělostřelecký oddíl /motorisovaný/ pluku 304
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 448 - Mobilisovaný útvar 448-B-14
Datum zániku:
Disbanded:
DD.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
26.09.1938-DD.10.1938 Skupina těžkého dělostřelectva 1, velitelství
Dislokace:
Deployed:
26.09.1938-DD.09.1938 Tábor, Dělostřelecké kasárny I /
DD.09.1938-DD.10.1938 Přerov, ? /
DD.10.1938-DD.10.1938 Tábor, Dělostřelecké kasárny I /

Velitel:
Commander:
26.09.1938-DD.10.1938 Fuhrmann, Rudolf (major dělostřelectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.09.1938-DD.10.1938 4. těžká dělostřelecká baterie /motorisovaná/ pluku 304
DD.09.1938-DD.10.1938 5. těžká dělostřelecká baterie /motorisovaná/ pluku 304
DD.09.1938-DD.10.1938 6. těžká dělostřelecká baterie /motorisovaná/ pluku 304

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
krycí jméno ?
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond
Minařík, P. - Šrámek, P.: Dělostřelectvo čs. armády v době vyvrcholení mnichovské krize. Historie a vojenství 59, 2010, č. 1, s. 46-55.
URL : https://www.valka.cz/II-tezky-delostrelecky-oddil-motorisovany-pluku-304-velitelstvi-1938-1938-t213041#599067Verze : 10
MOD