Main Menu
User Menu
Král Ludvík XVI.vládl v letech 1774-92
URL : https://www.valka.cz/Ludvik-XVI-t21289#81240Verze : 0
MOD
Narodil se ve Versailles 23. srpna 1754 jako vnuk Ludvíka XV. Jako šestnáctiletý se oženil s princeznou Marií Antoinettou, dcerou královny-císařovny Marie Terezie. Na francouzský trůn nastoupil v roce 1774 za situace, kterou nebyl schopný sám zvládnout. Státní pokladna byla prázdná a státní správa byla v rozkladu.


Ludvík XV. propustil z vězení představitele tzv. parlamentů, což se ukázalo jako chyba, protože ti poté vytvořili opozici a bránili nutným hospodářským reformám. Král, který neoplýval inteligencí, ani politickou prozíravostí a trávil většinu času na lovech, pověřil jejich provedením ministra R.J. Turgota. Ten se sice pokusil o reformu financí tím, že omezil vnitřní cla a navrhl částečné zdanění šlechty, ale narazil z její strany na tvrdý odpor. Jeho nástupce - ministr financí J. Necker se již ani nepokoušel znovu navrhnout zdanění šlechty a omezil se na doporučení vnitřních půjček a omezení výdajů dvora. Když v roce 1781 zveřejnil zprávu o vedení státních financí, král ho na nátlak dvorní šlechty odvolal a pověřil vedením státních financí ministra Calonna.


V roce 1778 uzavřel Ludvík XVI. smlouvu o spojenectví se Spojenými státy, což nutně vedlo k válce s Anglií. Díky francouzské flotile pak George Washington porazil Brity v Yorktownu, ale Francie nic nezískala, protože její flotila byla 12. dubna 1782 poražena u Saintes v Karibském moři. Navíc se prohloubil francouzský státní dluh.


Ludvík XVI., který se zbavil neoblíbené metresy svého děda madam Dubarry, sám zcela podléhal manželce Marii Antoinettě, která jeho prostřednictvím prosazovala u dvora své oblíbence, zpravidla odpůrce reforem. Když v roce 1787 vypukla hospodářská krize, král nahradil Callona ministrem de Briennem, ale ani tomu se nepodařilo z krize vybřednout a o rok později vyhlásil státní bankrot.


Král musel svolat Generální stavy, které se naposledy sešly roku 1614. Jejich zasedání bylo stanoveno na květen 1789, navíc král povolil, aby třetí stav měl dvojnásobný počet poslanců a povolal zpět do funkce ministra financí J. Neckera. Jeho propuštění na nátlak prvních dvou stavů vyvolalo útok pařížského lidu na Bastilu 14. července 1789, čímž začala Francouzská revoluce. Na jejím počátku se král vyslovil pro ústavu, ale svým kolísavým postojem ztratil důvěru většiny národa.

V červnu 1791 se Ludvík XV. pokusil se svou rodinou uprchnout z Paříže, ale byl zadržen ve Varennes a dopraven zpět do svého paláce Tuilerie. Ludvík doufal v zahraniční intervenci a tajně vyjednával s Rakouskem. Jednání však bylo prozrazeno a pařížský lid obsadil v srpnu 1793 Tuilerie. Král byl zatčen, uvězněn a obviněn z vlastizrady. V září 1792 byla zrušena monarchie a vyhlášena první francouzská republika. Ludvík - nyní již jen občan Kapet, byl postaven před revoluční tribunál a 21. ledna 1793 v Paříži popraven.
URL : https://www.valka.cz/Ludvik-XVI-t21289#87715Verze : 0
Proces s Ludvíkem začal 11.12.1792, rozsudek byl vynesen 18.1. (pro trest smrti hlasovalo 361 členů Konventu, proti bylo 360 členů), poprava se konala 21.1.1793.


Zpráva kata Charlese Henryho Sansona o popravě Ludvíka XVI. pro list Le Thermomètre:


"Když vystoupil na popravišti z vozu, řekli mu, že si musí svléci košili. Dělal trochu potíže, jelikož řekl, že ho můžou popravit tak, jak je. Když mu vysvětlili, že je to nemožné, sám pomáhal při svlékání košile. Podobné těžkosti dělal, když mu měli svázat ruce. Sám je natáhl, když mu muž, který ho doprovázel, řekl, že je to jeho poslední oběť. Pak se zeptal, jestli budou bubeníci pořád bubnovat. Odpověděli mu, že nevědí, což byla pravda. Vystoupil na lešení a chtěl popojít dopředu, aby promluvil. Vysvětlili mu, že to není možné. Nechal se dovést na místo, kde ho přivázali, a hlasitě zvolal: Lide, umírám nevinen!"
URL : https://www.valka.cz/Ludvik-XVI-t21289#109380Verze : 0