Main Menu
User Menu

Filip V.

Král Filip V. Dlouhý
URL : https://www.valka.cz/Filip-V-t21284#81220Verze : 0
MOD
Roi de Navarre, Roi de France Philippe V. le Long
Král navarský, král francouzský Filip V. Dlouhý


* 17. 11. 1293, Vincennes
† 03. 01. 1322, Longchamp


Druhorozený syn francouzského krále Filipa IV. Sličného z dynastie Kapetovců a Jany Navarské.


V roce 1307 se oženil s Janou Burgundskou, dcerou hraběte Oty IV. Burgundského. Z manželsví bylo celkem sedm dětí, dospělosti se dožily jen čtyři nejstarší dcery.


V roce 1314 se stal Filip králem navarským a v roce 1316 po smrti svého bratra Ludvíka X. a jeho pětidenního syna Jana I. králem Francie. Filip pokračoval v centralistické politice svého otce, ustavil nejvyšší finanční úřad a prohlásil korunní statky za nezcizitelné. Proslul také pronásledováním Židů a kacířů.
V roce 1320 získal pro Francii bohaté Flandry, které se již předtím snažil neúspěšně obsadit Ludvík.


Filip zemřel 3. ledna 1322 v Longchamp, byl pohřben v bazilice Saint Denis a vlády ve Francii se ujal jeho bratr Karel IV. Sličný.


Ještě za Filipova života v roce 1317 přijaly generální stavy usnesení, které vycházelo ze starého sálského zákoníku (lex Salica) a vylučovalo z nástupnictví na francouzském trůně ženy, čímž byly z nástupnictví vyloučeny i všichni Filipovi potomci. V konečném důsledu však toto rozhodnutí bylo i jednou z příčin Stoleté války, protože po smrti Karla IV. se o francouzský trůn ucházela jejich sestra Isabella, manželka anglického krále Eduarda II. Její nárok byl však zamítnut.


Karlem IV. také vymírá dynastie Kapetovců po meči.


Prameny:
Čornej P. a kol. : Evropa králů a císařů, Levné knihy KMa, Praha, 2005
de.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_V_of_France
URL : https://www.valka.cz/Filip-V-t21284#245136Verze : 0
MOD