Main Menu
User Menu
Král Jindřich III.
URL : https://www.valka.cz/Jindrich-III-t21282#81217Verze : 0
MOD
Byl synem Jindřicha II. a Kateřiny Medicejské. Na trůn nastoupil po smrti svého bratra Karla IX. v roce 1574.
Již o rok dříve byl zvolen polským králem, ale protože nechtěl dbát svých závazků k polské šlechtě, stanovených tzv. Jindřišskými články, vyvolal proti své vládě všeobecnou opozici a vrátil se zpět do Francie. Tam v té době vrcholily tzv. náboženské války, ve kterých Jindřich III. podporoval katolickou Ligu vévody de Guise.


Po smrti své katolické matky a skutečné vládkyně Francie - Kateřiny Medicejské se však přiklonil na stranu hugenotů, vedených Jindřichem králem Navarrským. Když v květnu 1588 vtáhla vojska katolické Ligy vítězně do Paříže, král uprchl na svůj zámek v Blois, kam de Guise a jeho bratrance arcibiskupa Ludvíka Lotrinského pozval, a kde je nechal oba úkladně zavraždit. Potom společně s vojskem Jindřicha Navarrského oblehl Paříž. V ležení před městem byl však 2. srpna 1589 sám zabit fanatickým dominikánským mnichem. S ním vymřela i dynastie Valois.
URL : https://www.valka.cz/Jindrich-III-t21282#83990Verze : 0