Main Menu
User Menu

Tartu

Tartu

Tartu (Dorpat)

     
Název:
Name:
Tartu
Originální název:
Original Name:
Tartu
Další názvy:
Other Names:
Dörpt
Дерпт / Derpt / Děrpt
Юрьев / Jurjev / Jurjew
Tarbat
Tērbata
Tartto / Tarto
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
kraj Tartu
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
58°22'00.00"N 26°43'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1030
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.03.1877-DD.MM.1918
18. armádní sbor
18th Army Corps
DD.06.1940-DD.07.1940
1. střelecký sbor
1st Rifle Corps
30.08.1940-DD.06.1941
182. střelecká divize
182nd Rifle Division
DD.MM.1941-DD.11.1944
207. zajišťovací divize
207th Security Division
DD.01.1944-17.06.1944
1. letka Bitevní eskadry 3
1st Squadron of the 3rd Ground Attack Wing
DD.01.1944-17.06.1944
2. letka Bitevní eskadry 3
2nd Squadron of the 3rd Ground Attack Wing
DD.01.1944-17.06.1944
3. letka Bitevní eskadry 3
3rd Squadron of the 3rd Ground Attack Wing
DD.01.1944-17.06.1944
I. skupina Bitevní eskadry 3
1st Group of the 3rd Ground Attack Wing
DD.01.1944-17.06.1944
Štáb I. skupiny Bitevní eskadry 3
Staff of the 1st Group of the 3rd Ground Attack Wing
23.02.1944-02.07.1944
Stíhací eskadra 54
54th Fighter Wing
25.02.1944-17.06.1944
Bitevní eskadra 3
3rd Ground Attack Wing
25.02.1944-29.03.1944
IV. skupina Stíhací eskadry 54
4th Group of the 54th Fighter Wing
25.02.1944-17.06.1944
Štáb Bitevní eskadry 3
Staff of the 3rd Attack Wing
20.07.1944-DD.08.1944
1. letka Bitevní eskadry 3
1st Squadron of the 3rd Ground Attack Wing
20.07.1944-DD.08.1944
2. letka Bitevní eskadry 3
2nd Squadron of the 3rd Ground Attack Wing
20.07.1944-DD.08.1944
3. letka Bitevní eskadry 3
3rd Squadron of the 3rd Ground Attack Wing
20.07.1944-DD.08.1944
Bitevní eskadra 3
3rd Ground Attack Wing
20.07.1944-DD.08.1944
I. skupina Bitevní eskadry 3
1st Group of the 3rd Ground Attack Wing
20.07.1944-DD.08.1944
Štáb Bitevní eskadry 3
Staff of the 3rd Attack Wing
20.07.1944-DD.08.1944
Štáb I. skupiny Bitevní eskadry 3
Staff of the 1st Group of the 3rd Ground Attack Wing
28.06.1945-DD.06.1946
41. gardový střelecký sbor
41st Guards Rifle Corps
DD.08.1945-DD.10.1946
281. bitevní letecká divize
281st Assault Aviation Division
DD.08.1958-31.12.1991
196. gardový vojenský dopravní letecký pluk
196th Guards Military-Transport Aviation Regiment
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Tartu
https://de.wikipedia.org/wiki/Tartu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tartu
URL : https://www.valka.cz/Tartu-t212652#598077Verze : 0
MOD