Main Menu
User Menu

Velitelství operační zóny Jaderské přímoří [1943-1944]

Command of the Operational Zone Adriatic Littoral

Befehlshaber Operationszone Adriatisches Küstenland

     
Název:
Name:
Velitelství operační zóny Jaderské přímoří
Originální název:
Original Name:
Befehlshaber Operationszone Adriatisches Küstenland
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.10.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství Kerčského průlivu
Datum zániku:
Disbanded:
28.09.1944
Nástupce:
Successor:
LXXXXVII. armádní sbor ke zvláštnímu použití
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
10.10.1943-28.09.1944 Terst, ? /

Velitel:
Commander:
10.10.1943-28.09.1944 Kübler, Ludwig (General der Gebirgstruppe)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
10.10.1943-20.08.1944 Bennecke, Friedrich (Oberst)
20.08.1944-28.09.1944 Bussmann, Heinrich (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.02.1944-DD.03.1944 114. myslivecká divize
DD.08.1944-28.09.1944 188. horská divize
DD.08.1944-DD.09.1944 Pluk 3 Brandenburg
DD.09.1944-28.09.1944 90. divize tankových granátníků

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Georg Tessin: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.axishistory.com
wwx.wikia.com
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-operacni-zony-Jaderske-primori-1943-1944-t212573#597848Verze : 1
MOD