Babí Jar - 29.-30.9.1941

Babí Jar


Koncem září 1941 po dobytí Kyjeva německou armádou, vylepili příslušníci čerstvě založené ukrajinské milice po městě vyhlášku, zhruba tohoto znění:


Židé žijící v Kyjevě a jeho okolí se dostaví 29. září 1941 v 8 hodin ráno na roh ulic Melnichovská a Dochturovská / poblíž hřbitova / ( správně Melnikovova a Degt'arevova ). S sebou si vezmou osobní doklady, cennosti, peníze, teplé oblečení, spodní prádlo atd.


Všichni Židé, kteří neuposlechnou toto nařízení a budou přistiženi kdekoli jinde, budou zastřeleni.


Všichni civilisté, kteří vniknou do budov evakuovaných Židů a odcizí jejich majetek, budou zastřeleni.Po městě se začala šířit zvěst o přesídlení Židů, kteří se shromažd'ovali dle nařízení vyhlášky.


Obergruppenführer Friedrich Jeckeln (vrchní velitel SS a policie na Ukrajině ) naplánoval akci v Babím Jaru, což byla 1.5 km dlouhá rokle podobná horské, rozkládající se mezi třemi kyjevskými obvody. Kolem jsou lesy, hřbitovy a zahrádkářské pozemky. Rokle má strmé stěny místy převislé a jejím dnem protéká potok.


Ráno 29. září 1941 na určeném místě již Židy očekávalo Sonderkommando 4a, kterému velel Standartenführer Paul Blobel (*1894-1951), dva oddíly policejního praporu Jih a ukrajinská milice.


Po tříkilometrovém pochodu z centra se shromáždění nešt'astníci dostali k místu, kde je ukrajinští ozbrojenci dělili do skupin po 30-40 lidech.


Poté Židé odložili své osobní věci a postoupili ke stolům, za kerými seděl personál štábu Einsatzgruppe C a odebíral cenné věci a osobní dokumenty, které před zraky "evakuovaných" trhal a házel na hromadu.


Dále skupiny postupovaly koridorem složeným z vojáků se psy. Koridor vyústil na prostranství, které bylo obestoupeno ukrajinskou milicí. Zde bylo Židům nařízeno odložit oděvy. Kdo se zdráhal vysvléci donaha, byl nemilosrdně skopán a zbit.


Kousek odtud již nešt'astníci sestupovali do rokle, kde si je převzala schutzpolizei a donutila jednoho podruhém ulehnout obličejem k zemi. Další oběti již uléhali na své mrtvé předchůdce. Bez rozdílu - muži, ženy a děti jeden po druhém uléhali a muži popravčí čety je stříleli zezadu ranami ze samopalu.


Aby vše probíhalo přesně, obětem "pomáhal" určitý člen komanda v určení místa popravy a tím pomohl střelci, který se mohl soutředit pouze na svou ohavnou "práci".


Blobel se v hlášení chlubil dobrou organizací a tím, že Židé do poslední chvíle před popravou věřili v přesídlení.


Řádění Sonderkommanda a schutzpolizei v Kyjevě ve dnech 29. a 30. září 1941 si vyžádalo život 33 771 Židů.


(format upravil Admin)
URL : https://www.valka.cz/Babi-Jar-29-30-9-1941-t21245#80963 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více